Suomen opiskelijaystävällisin kaupunki

Opiskelijoiden hyvinvointipalvelut

TREY:n sosiaalipoliittiselle sektorille kuuluu opiskelijan toimeentulosta, asumisesta, terveydestä ja hyvinvoinnista huolehtiminen. Jos olet kohdannut häirintää tai kiusaamista, ota yhteyttä häirintäyhdyshenkilöihin. Voit olla yhteydessä sähköpostitse hairinta(at)trey.fi (viesti menee molemmille), hairintamies(at)trey.fi tai hairintanainen(at)trey.fi. Yhdyshenkilö voi toimia häirintätilanteessa välittäjänä, ja häneltä saa myös tukea ja neuvoja.

Tamko huolehtii jäsentensä hyvinvoinnista monin tavoin, muun muassa järjestämällä erilaisia tapahtumia, tukemalla ja vaikuttamalla opiskelijoiden liikuntamahdollisuuksiin kampuksella, tarjoamalla tukea ja apua kaikissa opiskelijan kohtaamissa ongelmatilanteissa. Tamkon häirintäyhdyshenkilö tukee ja neuvoo häirintää kohdanneita opiskelijoita. Häirintäyhdyshenkilö ei pidä kirjaa yhteyttä ottaneista ja hänellä on vaitiolovelvollisuus. Kaikki häirintäyhdyshenkilöt tavoitat osoitteesta hairintayhdyshenkilot(at)tamko.fi.

Nyyti ry edistää opiskelijoiden mielenterveyttä tarjoamalla monipuolista tietoa ja toimintaa mielen hyvinvointiin ja opiskeluarjessa jaksamiseen liittyvissä asioissa . Nyyti tarjoaa nettiryhmiä ja tietoa opiskelijan elämään liittyvistä teemoista.