Suomen opiskelijaystävällisin kaupunki

Vammaispalvelut ja esteettömyys

Vaikeavammaisella henkilöllä on vammaispalvelulainsäädännön nojalla oikeus vammaispalveluihin, kuten esim. henkilökohtaiseen apuun, kuljetuspalveluihin, asunnon muutostöihin ja palveluasumiseen. Vammaispalveluita haetaan vammaispalvelutoimistolta.

Tampereen kaupungin vammaisten palvelut

Vammaispalvelujen käsikirja

Tampereen kaupunki ja Tampereen korkeakoulut toimivat aktiivisesti esteettömyyden edistämiseksi. Kaupungin keskeiset toimintalinjaukset esitetään kaupungin esteettömyysohjelmassa. Eri hallintokuntien tekemää esteettömyystyötä koordinoi esteettömyysasiamies. Hän vastaanottaa myös palautetta, mikäli julkinen tila, rakennus tai palvelu ei ole esteetön.

Vammais- ja esteettömyysasiamies