Suomen opiskelijaystävällisin kaupunki

Toimeentulo

Toimeentulotuki

Toimeentulotuki on sosiaalihuoltoon kuuluva viimesijainen taloudellinen tuki: sitä voi saada henkilö tai perhe, jonka tulot ja varat eivät riitä välttämättömiin jokapäiväisiin menoihin. Opiskelijalle ensisijainen toimeentulojärjestelmä on opintotuki, jonka tarkoitus on kattaa opinto- ja toimeentulokustannukset. Mikäli opiskelija kuitenkin joutuu tilanteeseen, jossa hänen rahansa eivät riitä omaan tai perheen elatukseen, opiskelija voi saada toimeentulotukea.

Toimeentulotuki määräytyy perustoimeentulotuesta, joka haetaan Kelasta sekä täydentävästä ja ehkäisevästä toimeentulotuesta, jonka myöntää kunnan sosiaalitoimi. Toimeentulotuen määrä lasketaan vähentämällä tuloista toimeentulotuessa hyväksyttävät menot. Erotus myönnetään toimeentulotukena. Täydentävä toimeentulotuki myönnetään erityisiin tarpeisiin tai olosuhteista johtuviin menoihin ja sillä pyritään edistämään itsenäistä suoriutumista ja toimeentulon turvaamista. Ehkäisevää toimeentulotukea voidaan myöntää asumisen turvaamiseksi tai taloudellisen tilanteen äkillisen heikentymisen aiheuttamien vaikeuksien lieventämiseksi.

Tampereen kaupunki: Sosiaalinen tuki ja toimeentulo

Kela: Toimeentulotuki

Kela: Toimeentulotuen laskuri

Talous- ja velkaneuvonta

Oikeusaputoimistojen tarjoama maksuton talous- ja velkaneuvontapalvelu on tarkoitettu yksityishenkilöille sekä pienimuotoista yritystoimintaa harjoittaville ammatin- ja elinkeinonharjoittajille. Voit kääntyä minkä tahansa oikeusaputoimiston puoleen kotikunnastasi riippumatta. Palvelua on mahdollista saada myös etäpalveluna videoyhteyden välityksellä.

Talous- ja velkaneuvonta oikeusaputoimistoissa

Tampereen kaupunki: Talous- ja velkaneuvonta