Suomen opiskelijaystävällisin kaupunki

Apua arkeen

 • Apua arkeen
 • Apua arkeen

  Apua arkeen -osiosta löydät apua erilaisiin arjen ongelmatilanteisiin aina sairastumisesta toimeentulokysymyksiin, päihdeapuun ja perheellisen opiskelijan arjen kysymyksiin.

 • Terveys ja hyvinvointi
 • Terveys ja hyvinvointi

  Yliopisto-opiskelijoiden terveydenhoidosta vastaa YTHS , joka tarjoaa yleisterveyden, mielenterveyden ja suunterveyden palveluja. YTHS:n toimipisteet Tampereella sijaitsevat Kalevantie 3:ssa (kirjasto Linnan vieressä) ja Hervannassa Konetalossa (Korkeakoulunkatu 6)

  Tampereen kaupungin opiskeluterveydenhuolto tarjoaa opiskeluterveydenhuollon palvelut toisen asteen opiskelijoille ja ammattikorkeakouluopiskelijoille. Tarkemmat tiedot palveluihimme oikeutetuista opiskelijoista, toimipisteistämme ja palveluistamme löytyy palvelun nettisivuilta. Ajankohtaisia asioita voi seurata myös Facebookissa.

  Tampereen kaupungin sairaanhoitopalvelut:

  Sairastuessaan opiskelija voi hakeutua opiskeluterveydenhuoltoon tai kotikuntansa terveyskeskukseen.

  Tavanomaiset päivystysluontoiset vaivat kuten hengitystietulehdukset, selkäkivut ja nyrjähdykset tutkitaan ja hoidetaan opiskeluterveydenhuollossa. Tampereella kirjoilla olevat opiskelijat voivat hakeutua myös terveysasemille.

  – Kiireellinen hoito: Ohje kiireellisestä hoitoa tarvitsevalle. Ensiapu Acuta on tarkoitettu äkillisesti sairastuneille tai loukkaantuneille potilaille, jotka vaativat välitöntä hoitoa ja joita ei virka-aikana voida hoitaa opiskeluterveydenhuollossa tai omalla terveysasemalla.

  – Mielenterveys: Mielenterveyteen liittyvissä kysymyksissä, jotka eivät vaadi välitöntä arviota,  opiskelija voi olla yhteydessä opiskeluterveydenhuoltoon tai terveyskeskukseen, ja kriisitilanteissa akuuttipsykiatrian poliklinikkaan tai ensiapu Acutaan.

  – Terveystarkastukset: Opiskeluterveydenhuollossa tehdään kaikille toisen asteen opiskelijoille terveydenhoitajan tarkastus ensimmäisenä opiskeluvuonna ja lääkärintarkastus tarpeen mukaan opintojen aikana. Kaikille ammattikorkeakouluopiskelijoille tehdään ensimmäisenä opiskeluvuonna terveyskysely ja sen perusteella tarvittaessa terveystarkastus.

  – Raskauden ehkäisy: Raskauden ehkäisyyn ja muihin seksuaaliterveyteen liittyvissä asioissa opiskelija voi asioida opiskeluterveydenhuollossa tai YTHS:llä. Lisäksi lukiolaisia palvelee nuorisoneuvola.

  – Rokotukset: Opiskelija saa kansalliseen rokotusohjelmaan kuuluvat perusrokotukset maksutta opiskeluterveydenhuollosta tai YTHS:ltä. Tamperelaisten opiskelijoiden erityisrokotukset, kuten matkailuun liittyvät rokotukset, toteutetaan tartuntatautien valvonnassa ja muiden opiskelijoiden erityisrokotukset opiskeluterveydenhuollossa. Terveydenhuoltoalan opiskelijoiden opiskelijavaihtoon liittyvät B-hepatiittirokotukset toteutetaan opiskeluterveydenhuollossa.

  – Suun terveys: Opiskelijalla on oikeus yhteen maksuttomaan suun terveystarkastukseen opintojen aikana. Opiskelijan on varattava aika tarkastukseen itse.

 • Ylioppilaskuntien hyvinvointipalvelut
 • Ylioppilaskuntien hyvinvointipalvelut

  Tamy

  Tamyn sosiaalipoliittiselle sektorille kuuluu opiskelijan toimeentulosta, asumisesta, terveydestä ja hyvinvoinnista huolehtiminen. Lisäksi Opiskelijoiden tukikeskus Nyyti ry edistää ja tukee opiskelijoiden hyvinvointia ja elämänhallintakykyä Tampereen  yliopistolla. Nyyti tarjoaa nettiryhmiä ja tietoa opiskelijan elämään liittyvistä teemoista. Lisäksi järjestetään yhteistyössä YTHS:n kanssa elämäntaitokursseja ja Tamyn kanssa hengailuiltoja.

  Häirintätilanteessa opiskelija voi ottaa yhteyttä Tamyn häirintäyhdyshenkilöihin. Heidät tavoittaa osoitteesta hairinta(a)uta.fi. Yhdyshenkilö voi toimia häirintätilanteessa välittäjänä, ja häneltä saa myös tukea ja neuvoja.

  TTYY

  TTYY:ssä sosiaalipolittiisia asioita hoitavat ylioppilaskunnan hallituksen sosiaalipoliittinen vastaava ja sosiaalipoliittinen sihteeri. Ylioppilaskunnan soposektorin toiminta tähtää siihen, että TTY:n opiskelijoilla on vankat tukipilarit (terveys, hyvinvointi, asuminen, toimeentulo) opintojensa taustalla, jolloin opiskelijat pystyvät keskittymään opiskelijan päivätyöhön, opiskeluun.

  Lisäksi TTYY:ssä toimii edunvalvontajaosto, joka järjestää erilaisia hyvinvointiin ja sosiaalipolitiikkaan liittyviä tapahtumia tapahtumia ja ottaa kantaa ajankohtaisiin opiskelijoita koskeviin sosiaalipoliittisiin asioihin.

  Tamko

  Tamko huolehtii jäsentensä hyvinvoinnista monin tavoin, muun muassa järjestämällä erilaisia tapahtumia, tukemalla ja vaikuttamalla opiskelijoiden liikuntamahdollisuuksiin kampuksella, tarjoamalla tukea ja apua kaikissa opiskelijan kohtaamissa ongelmatilanteissa. Myös Tamkon häirintäyhdyshenkilö tukee ja neuvoo häirintää kohdanneita opiskelijoita. Häirintäyhdyshenkilö ei pidä kirjaa yhteyttä ottaneista ja hänellä on vaitiolovelvollisuus.

 • Apu väkivaltaiseen kotiin
 • Apu väkivaltaiseen kotiin

   

  Katkaise väkivallan kierre!

  Lähisuhde- ja perheväkivalta on yleistä, mutta usein piiloteltua. Kaikissa perheissä saatetaan riidellä ja kinastella, mutta joissain perheissä riidat johtavat väkivaltaan. Riidat ovat osa normaalia perhe-elämää – väkivalta ei. Lähisuhde- ja perheväkivallassa tekijänä voi olla mies tai nainen tai molemmat. Väkivalta saattaa kohdistua avo- tai aviopuolisoon, seurustelukumppaniin tai lapseen. Myös lapset voivat olla väkivaltaisia toisiaan tai vanhempiaan kohtaan.

  • Älä jää yksin
  •  Kerro kokemuksesi ystävälle, sukulaiselle, jollekin luotettavalle ihmiselle tai ammattiauttajalle.
  • Etsi tietoa
  • Tietoa väkivallasta ja avun saannin mahdollisuuksista löytyy niin väkivallan kokeneelle, tekijälle kuin lapsille internetistä, auttavista puhelimista, ammattiauttajilta ja viranomaisilta.
  • Hae apua!
  • Pyydä ohjausta, neuvontaa ja tukea oman kunnan ja alueen palveluista. Lähde liikkeelle, ota yhteyttä. Väkivaltainen käyttäytyminen ei lopu pelkillä lupauksilla.
  • Apua on saatavilla

  Et ole yksin kokemuksesi kanssa.

   

  Lisää tarkempaa tietoa löydät sivulta Tampereen kaupungin sivuilta.

   

  KUN TARVITSET APUA NOPEASTI

  Soita kiireellisessä tilanteessa hätänumeroon 112 (24h).

  » Tampereen ensi- ja turvakoti

  Turvakoti tarjoaa ympärivuorokautista turvaa ja ammatillista apua perheväkivaltaa kohdanneille ja sen uhan alla eläville perheille, puhelin 03 3143 4840 (24 h)

  » Sosiaalipäivystys

  Sosiaalipäivystys toimii Tampereen kaupungin päivystävänä sosiaaliasemana ja antaa kiireellistä ensiapua lastensuojelu- ja perhekriisitilanteissa, puhelin 0500 625 990 (24h)

  » TAYS Ensiapu Acuta (24 h)

  Puhelin 03 311 611, www.pshp.fi/acuta

  » Akuuttipsykiatrian poliklinikka

  Yhteydenotot vakavissa kriisitilanteissa, puhelin 040 806 2606, päivystys arkisin ma – pe klo 8 – 15

   

  MUUT AUTTAVAT TAHOT

  Väkivalta loppuu harvoin itsestään. Hanki tietoa ja hae apua ajoissa. Kunnan omat toimijat sekä lähisuhde- ja perheväkivallan ehkäisyyn erikoistuneet järjestöt ja yhteisöt tarjoavat ammattiapua ja vertaistukea.

  » Tampereen perhe- ja lähisuhdeväkivallan ehkäisyverkosto

  Älä vaikene väkivallasta – Pyydä apua -esite, sisältää lähisuhde- ja perheväkivaltatilanteissa Tampereella auttavien tahojen yhteystiedot. Mukana ovat sekä kunnalliset palvelut että kolmannen sektorin toimijat. (Pdf, 140 Kt)

  » Terveyspalvelujen neuvonta

  » Pirkanmaan poliisilaitos

  Poliisin palvelupäivystys, puhelin 071 874 5800

  www.poliisi.fi/pirkanmaa

 • Vammaispalvelut ja esteettömyys
 • Vammaispalvelut ja esteettömyys

  Vammaispalvelut ja esteettömyys

   

  Vammaispalvelut

  Vaikeavammaisella henkilöllä on vammaispalvelulainsäädännön nojalla oikeus vammaispalveluihin, kuten esim. henkilökohtaiseen apuun, kuljetuspalveluihin, asunnon muutostöihin ja palveluasumiseen. Vammaispalveluita haetaan vammaispalvelutoimistolta.

  Lisätiedot vammaispalveluista ja niiden hakemisesta Tampereella

  Vammaispalvelujen käsikirja.

   

  Esteettömyys

  Tampereen kaupunki ja Tampereen korkeakoulut toimivat aktiivisesti esteettömyyden edistämiseksi. Kaupungin keskeiset toimintalinjaukset esitetään kaupungin esteettömyysohjelmassa. Eri hallintokuntien tekemää esteettömyystyötä koordinoi esteettömyysasiamies. Hän vastaanottaa myös palautetta, mikäli julkinen tila, rakennus tai palvelu ei ole esteetön. Kaupungin esteettömyysohjelma löytyy täältä.

  Lisätietoja esteettömyydestä:

  Jukka Kaukola

  Vammais- ja esteettömyysasiamies

  s-posti: jukka.kaukola@tampere.fi

  puh. 040 8016188

 • Päihdeapu
 • Päihdeapu

  Tampereella on olemassa erilaisia päidehuoltopalveluita eri tarkoitukseen. Päihdeapua tarvitsevien opiskelijoiden kannattaa ottaa ensisijaisesti yhteyttä YTHS:n, jossa avun tilanne voidaan arvioida ja ohjata opiskelija oikeantyyppisen avun piiriin.

  Tampereen kaupunki tarjoaa monipuolisia palveluja päihteiden tai huumeiden ongelmakäytön ehkäisemiseksi ja lopettamiseksi. Kaupungin omia päihdetyön erityispalveluja ovat Ehkäisevän päihdetyön yksikkö, Selviämis- ja katkaisuhoitoasema (alkoholi), Palhoniemen huoltokoti sekä Tampereen asumispäivystys ja tukiasumisen yksikkö. Päihdeongelmaan apua hakeva voi ensimmäiseksi ottaa yhteyttä kunnan terveyden- tai sosiaalihuollon työntekijään. Asiakkaat, joiden pääpäihde on alkoholi, voivat myös itse ottaa suoraan yhteyttä Selviämis- ja katkaisuhoitoasemaan. Muissa päihdeongelmissa asiakkaat voivat hakeutua A-klinikalle. Palvelut ovat asiakkaalle maksuttomia. K-klinikkaa lukuunottamatta niihin voi hakeutua myös itse.

  Tampereen kaupungilla on myös matalan kynnyksen paikkoja, joihin asikas voi hakeutua itsenäisesti ilman lähetettä tai ajanvarausta. Lisää tietoa matalan kynnyksen paikoista löytyy Tampereen kaupungin nettisivuilta.

  Onko minulla päihdeongelma?

  Oman päihderiippuvaisuuden arviointi on usein vaikeaa. Riippuvuuden arviointiin on kehitetty useita testejä, joita pääsee tekemään täältä. Testit on tarkoitettu itsearvioinnin avuksi ja niiden tulosten perusteella ei voida tehdä diagnooseja. Päideongelmaisen tai oireilevan opiskelijan onkin hyvä testin lisäksi ottaa yhteyttä yllä oleviin tahoihin lääketieteellisen arvioinnin saamiseksi.

 • Toimeentulo
 • Toimeentulo

  Toimeentulotuki

  Toimeentulotuki on sosiaalihuoltoon kuuluva viimesijainen taloudellinen tuki: sitä voi saada henkilö tai perhe, jonka tulot ja varat eivät riitä välttämättömiin jokapäiväisiin menoihin. Opiskelijalle ensisijainen toimeentulojärjestelmä on opintotuki, jonka tarkoitus on kattaa opinto- ja toimeentulokustannukset. Mikäli opiskelija kuitenkin joutuu tilanteeseen, jossa hänen rahansa eivät riitä omaan tai perheen elatukseen, kunta on velvollinen antamaan toimeentuloa opiskelijalle samoin perustein kuin muillekin avun tarvitsijoille.

  Toimeentulotuki määräytyy perustoimeentulotuesta, täydentävästä ja ehkäisevästä toimeentulotuesta.Toimeentulotuen määrä lasketaan vähentämällä tuloista toimeentulotuessa hyväksyttävät menot. Erotus myönnetään toimeentulotukena. Täydentävä toimeentulotuki myönnetään erityisiin tarpeisiin tai olosuhteista johtuviin menoihin ja sillä pyritään edistämään itsenäistä suoriutumista ja toimeentulon turvaamista. Ehkäisevää toimeentulotukea voidaan myöntää asumisen turvaamiseksi tai taloudellisen tilanteen äkillisen heikentymisen aiheuttamien vaikeuksien lieventämiseksi. Toimeentulotuen eri osista löytyy lisää tietoa Tampereen kaupungin nettisivuilta.Kaupungin sivuilta löytyy myös toimeentulolaskuri, jonka avulla voi laskea oman mahdollisuutensa toimeentulotukeen.

  Tampereella toimeentulotukea haetaan Sarviksen sosiaaliaseman toimeentulotuen palveluista. Uusille toimeentulotukea hakeville asiakkaille ja tukea aiemmin saaneille asiakkaille on omat palvelunsa. Uudet toimeentuloasiakkaat tai ne asiakkaat, joiden viimeisestä asioinnista on kulunut yli kaksi vuotta otetaan vastaan pääasiassa ajanvaruaksella uusien toimeentulotukiasiakkaiden palvelussa, jotka sijaitsevat Sarviksen sosiaaliasemalla. Toimeentulotukea aikaisemmin saaneet asiakkaat voivat hakea tukea kirjallisesti tai sähköisesti asioinnin kautta Toimeentulotuen yksiköstä täyttämällä tarvittavat dokumentit ja lähettämällä ne liitteineen Toimeentulotuen yksikköön. Hakemuksen käsittelystä ja päätöksenteosta voi lukea tarkemmin Tampereen kaupungin nettisivuilta.

  Yleistä ja tarkempaa tietoa toimeentulotuen hakemisesta ja käytännöistä löytyy Tampereen kaupungin nettisivuilta.

  Talous- ja velkaneuvonta

  Tampereen kaupunki tarjoaa talous- ja velkaneuvontapalveluja Tampereen seutukunnan (Tampere, Lempäälä, Nokia, Pirkkala, Vesilahti, Ylöjärvi) maksuvaikeuksissa oleville yksityishenkilöille. Palvelut sisältävät muun muassa neuvontaa kaikissa talouden ja velkojen hoitoa koskevissa asioissa, opastusta talouden suunnittelussa, avustetaan velkajärjestelylain mukaisten hakemusten, vastineiden ja lausumien tekemisesä eri oikeusasteille ja neuvotellaan sovintoratkaisuja asiakkaan ja velkojan välille. Velkaneuvonnan palvelut ovat maksuttomia.

  Asiakas voi myös hakeutua velkajärjestelyyn toimittamalla hakemuksen Pirkanmaan käräjäoikeuteen, joka tekee päätöksen järjestelyn aloittamisesta tai hakemusten hylkäämisestä. Velkajärjestely kestää pääsääntöisesti kolme vuotta. Lisää tietoa talous- ja velkaneuvonnasta ja yhteystiedot löytyvät Tampereen kaupungin nettisivulta.

 • Seksuaali­ ja sukupuolivähemmistöt
 • Seksuaali­ ja sukupuolivähemmistöt

  SETA

  Pirkanmaan SETA ry edistää paikallisesti ihmisoikeuksien ja yhdenvertaisuuden toteutumista riippumatta seksuaalisesta suuntautumisesta, sukupuoli-identiteetistä tai sukupuolen ilmaisusta sekä vaikuttaa yhteiskuntaan ja yleiseen asenne- ja mielipideilmastoon rakentavassa hengessä. Tavoitteiden saavuttamisessa auttavat mm. yhdistyksemme sosiaali- ja koulutustarjonta, vuotuiset ihmisoikeustempaukset, kuten Pirkanmaan pride –Leimautumispäivät 7.6.2014, sekä monipuoliset vertais- ja toimintaryhmät kaikenikäisille. Kolmentoista ryhmän joukosta löydät taatusti itsellesi sopivan. Tarjoamme lisäksi ammattilaisvoimin toteutettuja valtakunnallista tuki- ja neuvontapalvelua verkossa ja puhelimessa seksuaalisuuden ja sukupuolen moninaisuutta koskevissa kysymyksissä.

  Järjestämme legendaarisia Leimarit®-bileitä yo-talolla, jonne kaikki hyvien bileiden ystävät ovat tervetulleita.

  Lisätietoja löydät osoitteesta: www.pirkanmaanseta.fi

 • Perheellinen opiskelija
 • Perheellinen opiskelija

  PÄIVÄHOITOPALVELUT TAMPEREELLA

  Vanhempainrahakauden päätyttyä, perhe voi valita lapsensa hoidon päivähoitolain määrittämän subjektiivisen oikeuden mukaisesti eri vaihtoehdoista seuraavasti:

  • Kotihoidon tuki, jolloin lapsen hoito tapahtuu kotona vanhempien tai muun hoitajan toimesta
  • Kunnallinen päivähoito
  • Yksityinen päivähoito, jolloin perhe voi anoa Kelalta yksityisen hoidon tukea tai hakea kaupungilta palveluseteliä palveluseteli-päiväkoteihin

  Kotihoidon tuki

  Kela voi maksaa kotihoidon tukea

  • alle 3-vuotiaasta lapsesta, jolle ei ole varattu kunnallista päivähoitopaikkaa
  • yli 3-vuotiaasta lapsesta, jos perheessä on alle 3-vuotias lapsi, joka saa kotihoidon tukea
  • adoptiolapsesta (ks. vanhempainetuudet adoptioperheelle)

  Lisätietoa: http://www.kela.fi/vanhempainvapaan-jalkeen_kotihoidon-tuki

  Kunnallinen päivähoito

  Kunnalliseen päivähoitoon pitää hakea neljä kuukautta ennen hoidon tarvetta (äkillisen työllistymisen tai opiskelupaikan saamisen yhteydessä kaksi viikkoa ennen). Kunnallista päivähoitoa ovat päiväkotihoito, ryhmäperhepäivähoito, perhepäivähoito hoitajan kotona tai avoin varhaiskasvatustoiminta (kerhot). Hoidon laajuus voi olla kokopäiväistä tai osapäiväistä (enintään 5h/pv).Tampereella on mahdollista sopia myös vähäisemmästä käytöstä päivähoidossa. Tällöin voi sopia käytettävän 10pv/kk tai 15pv/kk. Sopimuspäivien tulee olla voimassa vähintään viisi kuukautta.

  Päivähoitomaksut määräytyvät hoidontarpeen ja laajuuden suhteen. Korkein maksu kunnallisessa kokopäivähoidossa on 1.8.2014 alkaen 283 €/kk. Osapäivähoito on 60% ja sopimuspäivissä 50% ja 75% kokopäivähoidon maksusta. Päivähoitomaksut määräytyvät perheen yhteenlaskettujen bruttotulojen ja perheen koon perusteella. Päivähoitomaksun määräämistä varten tulee toimittaa päivähoitomaksujen valmistelijoille asiakasmaksulomake ”aloittavat” viimeistään kuukauden kuluttua hoidon alkamisesta. Liitteeksi pitää laittaa tulotositteet, opiskelijoilta esim. kopio opintotuesta. Jos asiakas-maksulomaketta ja tulotositteita ei ole toimitettu ajoissa, määrätään perheelle korkein päivähoitomaksu.

  Päivähoitopaikoista, päivähoitoon hakemisesta ja asiakasmaksuista lisätietoa Tampereen kaupungin päivähoidon nettisivuilta: http://www.tampere.fi/perhejasosiaalipalvelut/paivahoito.html

  Yksityinen päivähoito

  Yksityisen hoidon tukea voi hakea seuraaviin päivähoitomuotoihin: päiväkotihoito, ryhmäperhepäivähoito, perhepäivähoito hoitajan kotona, hoitajan palkkaaminen kotiin. Yksityisen hoidon tukeen kuuluu hoitoraha, kuntakohtainen kuntalisä ja mahdollinen tulosidonnainen hoitolisä. Tampereella yksityisen hoidon tuen kuntalisän saamisen edellytyksenä on yli 25 tunnin hoidontarve viikottain. Kuntalisän suuruus määräytyy hoitomuodon ja lapsen iän mukaan. Yksityisen hoidon tukea ei makseta kuukautta lyhyemmältä ajalta.

  Palveluseteliä voi hakea palvelusetelipäiväkoteihin tai –kerhoihin. Palvelusetelin arvo määräytyy samoin periaattein kuin kunnallisen päivähoidon asiakasmaksut. Palveluseteliä voi hakea vasta sen jälkeen, kun hoitopaikka palvelusetelipäiväkodista tai –kerhosta on varmistunut. Hakemukseen tulee liittää tulotositteet. Perhe maksaa palvelusetelin omavastuuosuuden lisäksi mahdollisen erotuksen palveluntuottajan määrittämän hinnan ja palvelusetelin maksimiarvon välillä.

  Yksityisistä päivähoitopaikoista, yksityisen hoidon tuista ja palvelusetelistä lisätietoa Tampereen kaupungin päivähoidon nettisivuilta: http://www.tampere.fi/perhejasosiaalipalvelut/paivahoito.html

  Perheen lapsella voi olla kerrallaan käytössä vain yksi subjektiivisen päivähoidon vaihto-ehdoista. Jos lapsi aloittaa kunnallisen päivähoidon, hänestä ei voi saada enää kotihoidon tukea. Myös yksityisen hoidon tuki tai palveluseteli lakkauttavat oikeuden kotihoidon tukeen. Perheen velvollisuus on ilmoittaa Kelalle lapsen kotihoidon tukeen vaikuttavista muutoksista.

  Tampereen NNKY:n Äidikepalvelu

  Vuonna 1972 toimintansa aloittanut Äidikepalvelu tarjoaa lastenhoitoapua tilapäiseen tarpeeseen. Palvelu on turvallista, vaivatonta ja kotitalousvähennyskelpoista. Välityspalvelu huolehtii kaikista työnantajamaksuista. Lastenhoitaja tilataan puhelinpäivystäjältä, joka valitsee sopivimman lastenhoitajan ja lähettää tämän perheeseen. Jokainen lastenhoitaja on käynyt lastenhoitotaitoja käsittelevän kurssin ja he ovat pääosin keski-ikäisiä naisia.

  Hoitajaa tilattaessa kannattaa antaa selkeät hoito-ohjeet. On myös hyvä varata keskusteluaikaa hoitajan kanssa sekä hoidon alkaessa että sen jälkeen.  Lastenhoitajien työ on ensisijaisesti lastenhoitoa. Tarvittaessa he voivat valmistaa välipalan tai aterian. Koko päivän kestävässä hoitojaksossa hoitaja aterioi perheessä. Sairaan lapsen hoitotilanteessa on toivottavaa, että perheen terveet lapset viettävät päivänsä mahdollisessa hoitopaikassaan.

  Hoitajia välittää: Marianna Laaksonen ma – pe klo 8 – 11, p (03) 254 4045 tai 040 586 5045

   

  NEUVOLAPALVELUT

  Äitysneuvolat

  Tampereen alueen äitiysneuvolat palvelevat perhettä raskauden, synnytyksen ja lapsivuodeajan aikana. Äitiysneuvolan palvelut ovat maksuttomia tamperelaisille raskaana oleville ja lapsivuoteisille äideille sekä isille ja vastasyntyneille lapsille. Neuvoloissa pyritään ehkäisemään ja hoitamaan äidin ja lapsen terveyttä uhkaavia vaaroja, edistetään terveitä elämäntapoja ja vahvistetaan perheen sisäisiä ihmissuhteita. Neuvolat tarjoavat myös tietoa erilaisista yhteiskunnan palveluista (kuten äitiysavustus ja -raha, lastenvalvoja, perhetyön palvelut).

  Äitiysneuvoloiden yhteystiedot ovat löydettävissä Tampereen kaupungin nettisivuilta. Sivuilla on myös tietoa ultraäänitutkimuksesta ja perheenlisäystä odottavan ABC.

  Lastenneuvolat

  Lastenneuvolapalvelut on tarkoitettu alle kouluikäisille lapsille ja heidän perheilleen. Lapsen synnyttyä palvelut ovat saatavilla perheen kotikunnasta. Neuvolassa tuetaan perheitä kasvussa, varmistetaan lapsen terveellinen kasvu ja tunnistetaan mahdollisa esteitä lapsen kehitykselle. Lastenneuvontatyö on yksilöllistä, perhekeskeistä ja luottamuksellista. Vastaanotot ovat maksuttomia.

  Lastenneuvontapalveluiden sijainti määräytyy perheen asunalueen mukaan. Tampereen kaupungilla on myös lasten ja nuorten polikliniikka, jossa lapsen mahdollisiin kasvuun, kehitykseen tai sairauksiin voi saada erikoistunutta hoitoa. Lastenneuvoloiden yhteystiedotlöytyvät Tampereen kaupungin nettisivuilta. Sivuilla on lisäksi lisätietoa pienen lapsen vanhemmille lapsen hoidosta ja terveydestä.

  Tampereen perheneuvola

  Tampereen perheneuvola palvelee Tampereella kirjoilla olevien opiskelijoiden perheitä muun muassa lapsen kehitykseen ja perheen vuorovaikutukseen liittyvissä haasteissa. Lasten asioissa palvelut on tarkoitettu alle 13-vuotiaille. Neuvolapalveluiden tarkoituksena on etsiä yhdessä perheen kanssa ratkaisuja huolenaiheisiin. Perheneuvolan palvelut ovat maksuttomia ja luottamuksellisia. Perheneuvolaan ei tarvita lähetettä, vaan asiakas voi itse ottaa yhteyttä neuvolaan hakiessaan apua. Perheneuvolan neuvonta ja ajanvaraus on avoinna ma ja ke klo 12-14 ja to 9-11, numerosta 040 800 7910.

  Perheasioiden sovittelu

  Perheneuvola tarjoaa sovitteluapua avio- tai avo-eroa miettiville pareille tai jo eronneille puolisoille, jotka päätyvät asumaan yhdessä. Sovittelu on vapaaehtoinen keskustelumahdollisuus, ja se on tarkoitettu tamperelaiselle perheelle, jossa on alle 18-vuotiaita lapsia. Palveluun voi hakeentua koko perhe, puolisot yhdessä tai yksinään. Perheasioiden sovittelussa voidaan myös sopia lasten tapaamisten järjestelyistä. Sovittelupalveluista löytyy lisätietoa Tampereen kaupungin sivuilta. Sovittelupalveluun voi ilmoittautua perheneuvolan neuvonta- ja ajanvarausaikoina ma ja ke klo 12-14 ja to 9-11, numeroon 040 800 7910.

  Nepsy-tukityö

  Perheneuvolan Nepsy-tuki tarjoaa neuvoja ja palveluja lasten, nuorten ja perheiden neuropsykiatrisiin pulmatilanteisiin. Nepsy-tukityön palvelut on tarkoitettu kaikille alle 20-vuotiaille lapsille, nuorille, heidän perheilleen ja työntekijöille. Palveiluita ovat muun muassa elämänhallintaan keskittyvä Nepsy-valmennus, konsultaatiopalveluita ja perustiedon jakamista sekä ohjeistusta vanhemmille. Palvelut ovat luottamuksellisia, vapaaehtoisia ja maksuttomia. Palveluihin ei tarvita lähetettä, vaan ne voi tilata Nepsy-tukitiimiltä. Neuropsykiatrisista eritysvaikeuksista on olemassa lisää tietoa Tampereen kaupungin nettisivuilla. Sivuilta löytyy myös Nepsy-tukitiimin yhteystiedot. Nepsy-tukityön puhelinkonsultaatio on auki tiistaisin klo 9-12, numerossa 040 800 4214.

   

  LEIKKIPAIKAT

  Tampereella on useita leikkipaikkoja lapsien ja lapsenmielisten käyttöön. Leikkipaikat on jaettu varusteiden monipuolisuuden, alueen laajuuden sekä sijainnin perusteella lähileikkipaikkoihin ja alueleikkipaikkoihin. Lähileikkipaikat sijaitsevat usein korttelipuistoissa ja niissä on 0-12 -vuotiaille tarkoitettua perusleikkivälineistöä. Alueleikkipaikat sijaitsevat laajemmissa aluepuistoissa ja ovat sekä välineistöltään suurempia ja monipuolisempia. Niiden yhteydessä on eri-ikäisille tarkoitettuja pelikenttiä, kuntoiluvälineitä tai erityislajien harrastuspaikkoja. Vuoden 2012 alun tilaston mukaan leikkipaikkoja on yhteensä 258, joista lähileikkipaikkoja on 182 ja alueleikkipaikkoja 75. Lisäksi Tampereella on lasten liikennepuisto Kalevassa.

  Tampereen kesustan alueella keskeisiä leikkipaikkoja ovat muun muassa Koskipuistossa sijaitseva Pikku Kakkosen leikkipaikka, Näsinpuiston Tiitiäisen satupuisto ja Sorsapuiston leikkipaikka. Tammelantoria vatapäätä sijaitsee myös Emil Aaltosen monipuolinen leikkapaikka, josta löytyy myös liikunta- ja näköesteisille suunnattuja välineitä. Tarkempaa tietoa näistä leikkipaikoista löytyy Tampereen kaupungin nettisivuilta. Sivuilla on myös karttapalvelu, josta pystyy katsomaan lähialueensa leikkipuistojen sijainnit. Tampereen kaupunginleikkipaikkaohjelmasta vuosille 2012-2020 voi lisäksi tarkastella kaupungin tavoitetilaa leikkipaikkojen määrästä ja niiden kunnostamisesta.

  Leikkipaikoilla sattuvien onnettomuuksien varalta Tampereen kaupungilla on olemassa omavalvontajärjestelmä, jota voi käyttää onnettomuusraportointiin. Omavalvonnan tarkoitus on parantaa leikkipaikkojen turvallisuutta ja yhtenäistää kunnossapidon käytäntöjä. Omavalvontajärjestelmän tapauslomakkeeseen pääsee käsiksi Tampereen kaupungin nettisivuilla.

Asuminen

 • Asuminen
 • Asuminen

  Vaikka asunnon haku voi tuntua uuvuttavalta ja joskus jopa mahdottomalta tehtävältä, ei hätää, Opiskelijan Tampereen asuntopalvelu auttaa! Lisäksi tämän sivun osioista asuntoyhtiöiden, asuntohakujen ja asumiseen liittyvät linkit, joita kannattaa hyödyntää.

  Asuntoja ja kämppiksiä, kuten myös asunnonhaku- ja kämppisvälitysilmoituksia voit jättää nettisivuillamme. Opiskelijan Tampereen asuntosihteeri auttaa aina asumiseen liittyvissä kysymyksissä. Ota rohkeasti yhteyttä: asuntotiedotus@opiskelijantampere.fi

  Vinkit asunnon hakuun:

  • Oma aktiivisuus: seuraa asuntoilmoituspalstoja päivittäin, jopa useamman kerran päivässä. Ota yhteyttä vuokranantajaan heti löydettyäsi mielenkiintoisen asunnon, sillä muitakin samasta asunnosta kiinnostuneita on varmasti liikkeellä. Laita omia asunnonhakuilmoituksia nettisaiteille, lehtiin tai asumista käsitteleviin Facebook-ryhmiin. Kysele kavereilta ja tutuilta jos joku tietäisi vapaasta tai vapautuvasta asunnosta.
  • Kimppakämppävaihtoehto: varsinkin muualta paikkakunnalle muuttaessa asunnon löytäminen on haasteellista. Ei siis kannata sulkea mitään vaihtoehtoja pois, esimerkiksi kimppakämpän voi löytää helpommin kuin yksiön. Kannattaa sekä katsella jaettujen asuntojen ilmoituksia että etsiä itse kämppistä jakamaan isompi asunto kanssasi. Kimppakämppä asuminen on lisäksi useimmiten myös edullisempaa, unohtamatta sosiaalisia hyötyjä kuten yhdessä kokkausta, lautapeli-iltoja ja ylipäätään seuraa. Yhteiset pelisäännöt on kuitenkin hyvä luoda heti kämppiselämän alussa, niin vältytään eri mielisyyksiltä.
  •  Turha nirsous pois: niin karulta kuin se kuulostaakin, varsinkaan ensimmäistä asuntoa etsiessä ei kannata olla turhan turhan nirso. Kun katto on löytynyt pään päälle ja syksyn asuntobuumi rauhoittuu, on helpompaa rauhassa etsiä unelmien asuntoa. Lisäksi vaihtoehto, joka ei ensi-silmäykseltä vaikuta parhaalta mahdolliselta asunnolta, voi asuessa osoittautua oikein mukavaksi ja tarpeita vastaavaksi.

   

 • Asuntoyhtiöitä ja opiskelija-asumista
 • Asuntoyhtiöitä ja opiskelija-asumista

  Tampereen seudun opiskelija-asuntosäätiö (TOAS) TOAS vuokraa opiskelija-asuntoja Tampereella. TOASin asuntoja voivat hakea kaikki peruskoulun jälkeisissä tamperelaisissa oppilaitoksissa opiskelevat päätoimiset opiskelijat.

  Pirkan Opiskelija-asunnot Oy Pirkan Opiskelija-asunnot Oy (POAS) vuokraa asuntoja opiskelijoille ja työssäkäyville nuorille (<30v) Pirkanmaalla. POAS on Tampereen kaupungin omistama osakeyhtiö, joka omistaa ja hallinnoi n. 2100 asuntoa eri puolilla Tamperetta. Insinöörioppilastalo Oy ja KOy Opintanner ovat sulautuneet POAS:n 1.9.2016. Yhtiön toimintaan pääset tutustumaan osoitteessa www.poas.fi.

  Tampereen Seudun Nuorisoasunnot ry & Kiinteistö oy Kullervo Nuorisoasuntoihin valitaan asukkaiksi, ei-päätoimisesti opiskelevia, 18-29 -vuotiaita nuoria, pariskuntia ja lapsiperheitä. Vuokrasopimuksista tehdään määräaikaisia, korkeintaan viisivuotisia sopimuksia.Yhdistys on perustanut Kiinteistö Oy Kullervon. Nuorisoasuntojen hakeminen tapahtuu verkkopohjaisella hakemuksella. Pääset täyttämään hakemuksen tästä.

  Kaukajärven Opiskelijatalo Oy Tupsula on tamperelainen opiskelijatalo, jonka asujaimistoon kuuluu yksinomaan tamperelaisia teekkareita. Sen omistaa Tampereen Teekkarisäätiö yhdessä Tampereen seudun opiskelija-asuntosäätiö TOAS:n kanssa. Jälkimmäinen hoitaa myöskin talon isännöinnin ja vuokrien keruun. Virallisissa yhteyksissä Tupsula kulkee nimellä Kaukajärven Opiskelijatalo Oy.

  OVV Asuntopalvelut Tampere Yksityinen, opiskelijoille vuokra-asuntoja välittävä yhtiö Tampereella.

  SATO Kansallinen asuntosijoitusyhtiö, jolla on useita asuntokohteita Tampereella. SATOn vuokravakuus aina vain 250€.

  VVO Yksityinen vuokranantajayhtymä, jolla useita kohteita Tampereen alueella.

  Tampere Dream Hostel Tampere Dream Hostel on upouusi, nuoren pariskunnan pyörittämä design-hostelli. Dream Hostel tarjoaa majoitusta erinomaisella hinta-laatusuhteella pääsääntöisesti jaetuissa huoneissa.

 • Asunnonhakupalveluita
 • Asunnonhakupalveluita

  Opiskelijan Tampereen asuntopalvelu yksityisten vuokranantajien opiskelijoille tarjoamat asunnot, huoneet ja kämppisvälitys yhdessä osoitteessa.

  Tampereen kaupungin Asuntotori Tietoa Tampereen kaupungin asuntopalveluista, vuokra-asunnoista jne.

  Opiskelijoiden Asuntovuokraus Helppi Tampereen, Turun ja Helsingin alueilta vuokra-asuntoja välittävä verkkopalvelu.

  Asuntopalsta.fi Koko Suomen alueelta vuokra-asuntoja välittävä verkkopalvelu.

  Asunnonvuokraus.com Koko Suomen alueelta vuokra-asuntoja välittävä verkkopalvelu.

  Kimppakämppä.fi Koko Suomen alueelta kämppiksiä välittävä verkkopalvelu.

  Forenom.fi Forenom tarjoaa kalustettuja asuntoja vuokralle mm. Tampereella.

  Vuokraovi.com Koko Suomen alueelta vuokra-asuntoja välittävä verkkopalvelu.

 • Asumiseen liittyviä linkkejä
 • Asumiseen liittyviä linkkejä

  Laki24 LAKI24.fi on Suomen johtava lakitietoa tarjoava verkkopalvelu. LAKI24 tarjoaa käyttäjilleen selkeää ja ajantasaista lakitietoa veloituksetta. Tutustu vuokra-asumista koskevaan lainsäädäntöön täältä.

  Kansaneläkelaitos Kela hoitaa Suomessa asuvien perusturvaa eri elämäntilanteissa. Kelan asiakkaita ovat kaikki Suomessa asuvat sekä ulkomailla asuvat Suomen sosiaaliturvaan kuuluvat henkilöt. Kelan sivuilta saat tietoa mm. asumislisästä, yleisestä asumistuesta, opintotuesta ja omien tulojen vaikutuksesta opintotukeen.

  Muuttoilmoitus.fi Kun muutat, muista tehdä myös osoitteenmuutosilmoitus. Ilmoitus hoituu kätevimmin verkossa, osoitteessa www.muuttoilmoitus.fi. Palvelun käyttämiseen tarvitset verkkopankkitunnukset. Perinteisemmällä menetelmällä ilmoitus hoituu lomakkeella joita on saatavana mm. maistraateissa ja posteissa. Voit myös tulostaa lomakkeen sivulta www.muuttoilmoitus.fi.

 • Kaupungin asuntopalvelut
 • Kaupungin asuntopalvelut

  Tampereen kaupunki tarjoaa monipuolista asumiseen liittyvää tietoa. Paitsi apua asuntoa etsivälle, sivuilla on myös hyödyllisiä vinkkejä turvalliseen, ympäristöystävälliseen ja terveelliseen asumiseen. Opiskelijoille tarkoitettuja yksityisiä asuntoja voit etsiä Opiskelijan Tampereen Asunnot-sivulta.

  Tampereella vuokra-asuntoihin ja asumiseen liittyviin kysymyksiin vastaa Asuntotori. Sieltä löytyvät kootusti mm. vuokra-asuntoja sekä asumisoikeusasuntoja välittävät tahot.

 • Muuttajan muistilista
 • Muuttajan muistilista

  Tämän muistilistan tarkoitus on auttaa opiskelijaa muuton suunnittelun helpottamisessa. Muutto ensiasuntoon tai asunnosta toiseen on yleensä isohko prosessi, jossa on hyvä olla suunnitelmallinen ja ajoissa liikkeellä asioiden hoitamisessa.

  Muutto omaan asuntoon ensimmäistä kertaa

  Muuttoilmoitus

  Muuttaessasi uuteen asuntoon sinun tulee muistaa tehdä muuttoilmoitus. Muuttoilmoitus on lain mukaan tehtävä viimeistään viikon kuluessa muutosta. Voit kuitenkin tehdä sen aikaisintaan kuukautta ennen muuttopäivää. Muuttoilmoituksen voit tehdä kätevästi netissä osoitteessa www.posti.fi/muuttoilmoitus. Postista saatavia osoitteenmuutoskortteja voit lähettää kotimaassa maksutta.

  Muuttoilmoituksen tehtyäsi väestötietojärjestelmä välittää osoitetietosi automaattisesti viranomaisille: mm. Kelaan, verohallintoon, ajoneuvo- hallintoon, seurakunnille sekä puolustusvoimille. Tämän lisäksi monet pankit, vakuutusyhtiöt, eläkelaitokset, järjestöt, yritykset ja lehtitalot saavat uudet osoitetietosi suoraan väestötietojärjestelmästä. Vuokralaisen on hyvä ilmoittaa muutosta mahdolliseen työpaikkaan, kirjastoon, puhelinoperaattorille (ja muille yrityksille, joilta saat laskuja) sekä ystäville ja sukulaisille.

  Kela: asumistuki

  Kaikki yliopisto-opiskelijat ovat lähtökohtaisesti oikeutettuja opintotukeen ja asumislisään (riippuen toki opiskelijan tulorajoista ja statuksesta). Muuttaessasi ensiasuntoon, muista opintotukihakemusta täyttäessäsi täyttää myös asumislisään oikeuttavat kohdat. Opintotukea ja asumislisää kannattaa hakea ajoissa, sillä erityisesti syksyllä käsittelyajat voivat olla pitkiä. Voit lähettää hakemuksen Kelalle, vaikkei sinulla vielä olisikaan kaikkia tarvittavia asiakirjoja, ja toimittaa ne jälkeenpäin tai tehdä hakemuksen Kelan sivuilla.  Lisää tietoa tarvittavista liitteistä ja opiskelijan tuista (sekä yleisestä asumistuesta) löytyy Kelan sivuilta: http://www.kela.fi/opiskelijat.

  Sähkösopimus

  Useimmiten sähkö ei kuulu vuokrasopimukseen (poikkeuksena opiskelija-asunnot), vaan asukkaan on tehtävä sähkösopimuksensa itse. Uuden sähkösopimuksen voi tehdä puhelimitse energialaitokselle tai netin välityksellä. Sähkösopimus on hyvä tehdä vähintään kaksi viikkoa ennen muuttoa.

  Internet-yhteyden hankkiminen

  Asunto ilman nettiä on kuin järvi ilman vettä. Nettiyhteyden saa nykyään helposti erilaisiin tarpeisiin. Nettioperaattorit tarjoavat sekä liikkuvia että kiinteitä laajakaistoja sekä kaikkea siltä väliltä. On hyvä tarkistaa operaattorilta millainen laajakaista sopii omaan asuntoon (tämän voi tehdä mm. operaattoreiden nettisivuilta). Muista hankkia nettiyhteys tarpeeksi ajoissa.

  Kotivakuutus

  Useat vuokranantajat vaativat vuokralaiselta kotivakuutusta. Kotivakuutuksia tarjoavia yrityksiä on useita, ja niitä kannattaa verrata hinnan ja kattavuuden suhteen.

  Muuttoapu

  Olet sitten muuttamassa toiselta paikkakunnalta tai Tampereen sisäisesti, varaudu muuttoapuun tarpeeksi ajoissa ja suunnitelmallisesti. Omaa lähipiiriä kannattaa hyödyntää, mutta jos sieltä ei löydy auttajia tai tarvittavia välineitä tavaroiden kuljetukseen on hyvä ottaa yhteyttä muuttofirmoihin, josta muuttoautokin löytyy. Muuttofirmat ovat erihintaisia, joten niitäkin kannattaa vertailla ennen palkkaamista.

  Muuttotarkastus

  Muista tarkistaa asunnon kunto muuttaessasi, jotta sinua ei aiheettomasti syytetä asunnossa jo olleista vioista. Muuttotarkastus kannattaa tehdä kirjallisena yhdessä vuokranantajan kanssa epäselvyyksien välttämiseksi. Myös kuvia suuremmista vioista kannattaa ottaa. Muista tarkistaa myös kellari- ja varastotilat. Jos asunnossa on korjausta tarvitsevia vikoja, huomauta niistä kirjallisesti vuokranantajalle mahdollisimman pian. Muuttotarkastuksen yhteydessä kannattaa myös tarkistaa, että asunnossa on toimiva palovaroitin.

  Isännöitsijälle ilmoitettavat asiat

  Muuttaessasi uuteen asuntoon sinun kannattaa ilmoittaa tietosi isännöitsijälle viimeistään viikon kuluttua muutosta, jotta hän tietää, ketä asunnossa asuu ja saat nimesi oman asuntosi oveen. Isännöitsijältä tai huoltoyhtiöltä voi myös kysellä mahdollista autopaikkaa, jos asuntoon ei sellaista jo kuulu. Myös yleiset saunavuorot voi varata isännöitsijältä (huomioi, että edellisen vuokralaisen saunavuoro ei periydy uudelle vuokralaiselle).

  Muutto asunnosta toiseen

  Muuttoilmoitus

  Muista ilmoittaa muutostasi postille ja maistraatille täyttämällä muuttoilmoitus: www.posti.fi/muuttoilmoitus. Muista, että muuttoilmoitus on lain mukaan tehtävä viimeistään viikon kuluessa muutosta. Ilmoita muutosta myös ystävillesi ja sukulaisillesi.

  KELA

  Muista ilmoittaa Kelalle olosuhteitten muutoksesta siihen varatulla lomakkeella. Vuokran suuruus vaikuttaa suoraan asumislisän määrään.

  Sähkö- ja nettisopimus

  Muista ilmoitta energialaitoksellesi muuttuneesta osoitteestasi tai sano sähkösopimuksesi irti ja tee uuteen osoitteeseen uusi. Jos sinulla on kiinteä laajakaista, sinun kannattaa myös irtisanoa nettisopimuksesi ja tehdä uuteen asuntoon uusi tai ilmoittaa osoitteenmuutoksesta operaattorille. Kannattaa kuitenkin huomioida, että laajakaistat saattavat toimia hyvin eri tavoin eri osoitteissa

  Muuttosiivous

  Vuokrasopimukset velvoittavat usein vuokralaista tekemään muuttosiivouksen Palauta siis asunto hyvässä kunnossa ja siistinä (muun muassa aja villakoirat pois nurkista ja putsaa hiukset viemäristä). Muista myös tyhjentää kylmäkellari ja varastotilat omista tavaroistasi.

  Muuttoapu

  Ole suunnitelmallinen, kysy apua lähipiiriltäsi tai hommaa ammattilaiset auttamaan asiassa (ks. yllä)

  Avaimet

  Muuttaessasi pois, luovuta entisen asuntosi avaimet takaisin omistajalle. Pidä huoli, että kaikki avaimet ovat tallessa, sillä lukkojen uudelleensarjoitus voi tulla kalliiksi.

  Vakuutus

  Jos sinulla on kotivakuutus (ja myös uudessa asunnossasi vaaditaan sellaista), tarkista vakuutusyhtiöltäsi, että riittävä uuteen asuntoon.

  Muuttotarkistus

  Muista tarkistaa asunnon kunto muuttaessasi, jotta sinua ei aiheettomasti syytetä asunnossa jo olleista vioista. Tarkasta myös asuntoon yhteydessä olevat tilat (kellari, varasto) ja varmista, että asunnossa on toimiva palovaroitin. Laadi vioista kirjallinen lista yhdessä vuokranantajan kanssa.

  Isännöitsijä

  Ilmoita isännöitsijälle muutostasi asuntoon ja muista varata mahdollinen autopaikka ja yleinen saunavuoro.

  Omakotitalo

  Jos muutat omakotitaloon muista tehdä kaikki tarvittavat sopimukset (kuten vesi-, sähkö-, Internet- ja jätehuoltosopimukset). Jos talossa on öljylämmitys, tarkista öljyn määrä ja riittävyys tai vastaavasti jos asunto lämpenee sähköllä, kilpailuta uusi sähkösopimus.

Opiskelijoiden edunvalvonta

 • Opiskelijoiden edunvalvonta
 • Opiskelijoiden edunvalvonta

  Opiskelijoiden etua kussakin tamperelaisessa oppilaitoksessa valvoo oman oppilaitoksen ylioppilas- tai opiskelijakunta. Ylioppilas- ja opiskelijakunnat ovat opiskelijan tärkein ja lähin ystävä opintohuolien tai esimerkiksi korkeakouluhallinnon kiemuroiden yllättäessä. Lisäksi ylioppilas- ja opiskelijakunnat puolustavat opiskelijoiden asioita ja oikeuksia myös kansallisella tasolla. Tamperelaiset ylioppilas- ja opiskelijakunnat ovat perustaneet Ryhmä 35000 -nimisen ryhmän ajamaan opiskelijoiden näkökulmaa alueellisessa politiikassa.

  Pääset selailemaan tämän kategorian osioita nuolinäppäimillä oikealle ja vasemmalle.

 • Tamy
 • Tamy

  Tampereen yliopiston ylioppilaskunta Tamy toimii Tampereen yliopiston opiskelijoiden edunvalvojana. Tamyn jäseniä ovat kaikki Tampereen yliopistossa opiskelevat perustutkinto-opiskelijat.

  Tamyn operatiivisesta toiminnasta vastaavat eri aihealueiden sihteerit, vuosittain valittava hallitus sekä toimintasektoreiden valiokunnat. Tamyn toimintaa valvoo kerran kahdessa vuodessa jäsenistöstä vaaleilla valittava edustajisto.

  Edunvalvonnan lisäksi Tamy tukee ainejärjestöjen toimintaa, järjestää jäsenilleen tapahtumia, palvelee jäseniään muun muassa opiskelijakortti-, muuttoauto ja lainatavara-asioissa. Lisäksi Tamy julkaisee jäsenilleen opiskelijalehti Aviisia.

  Tamyn toimisto sijaitsee Pienteollisuustalossa osoitteessa Yliopistonkatu 60 A, Tampereen yliopistoa vastapäätä.

 • TTYY
 • TTYY

  Tampereen teknillisen yliopiston ylioppilaskunta TTYY toimii Tampereen teknillisen yliopiston opiskelijoiden edunvalvojana. TTYY:n jäseniä ovat kaikki Tampereen teknillisessä yliopistossa opiskelevat perustutkinto-opiskelijat.

  TTYY:n operatiivisesta toiminnasta vastaavat eri aihealueiden sihteerit ja vuosittain valittava hallitus. TTYY:n toimintaa valvoo kerran kahdessa vuodessa jäsenistöstä vaaleilla valittava edustajisto. Lisäksi olennainen osa TTYY:n toimintaa ovat aktiiviset alayhdistykset ja killat.

  Edunvalvonnan lisäksi TTYY tukee alayhdistystensä ja kiltojen toimintaa, järjestää jäsenilleen tapahtumia, palvelee jäseniään muun muassa opiskelijakortti-, muuttoauto ja lainatavara-asioissa. TTYY:n toimisto sijaitsee TTY:n päärakennuksessa, osoitteessa Korkeakoulunkatu 10, 33720 Tampere.

 • Tamko
 • Tamko

  Tampereen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta Tamko toimii Tampereen ammattikorkeakoulun opiskelijoiden edunvalvojana ja yhteyslinkkinä. Tamkon jäseneksi voivat liittyä kaikki jäsenehdot täyttävät, päätoimisesti TAMKissa opiskelevat opiskelijat.

  Opiskelijakunnan keskeinen tehtävä on toimia opiskelijoiden edunvalvojana. Tämä on suurelta osin opiskelijoille näkymätöntä vaikuttamistyötä, esimerkiksi Tampereen ammattikorkeakoulun hallinnon toimielimissä, joihin opiskelijakunta valitsee opiskelijaedustajat.

  Tamkon toiminnasta vastaavat eri sektoreiden sihteerit ja vuosittain valittava hallitus.Tamkon toimintaa valvoo kerran vuodessa jäsenistöstä valittava valtuusto. Lisäksi olennainen osa Tamkon toimintaa ovat oppiaineiden ainejärjestöt ja erilaiset kerhot, tuutorointi ja erilaiset jäsenille järjestettävät tapahtumat.

  Tamkon toimisto Solu sijaitsee TAMKin Kuntokadun kampuksella osoitteessa Kuntokatu 3, L-rakennus.

 • Ryhmä35000
 • Ryhmä35000

  Ryhmä 35 000 on Tampereen korkeakouluopiskelijoiden kunnallispoliittinen edunvalvontaryhmä. Ryhmään kuuluvat Tampereen yliopiston ylioppilaskunta, Tampereen teknillisen yliopiston ylioppilaskunta sekä Tampereen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta. Ryhmän toimintaa tukee Opiskelijan Tampere ry.

  Ryhmän nimi kuvaa korkeakouluopiskelijoiden määrää Tampereen kaupungissa. Joka kuudes tamperelainen on opiskelija, johon viittaa myös ryhmän nettisivujen osoite. Ryhmän nimellä halutaan tuoda julki opiskelijoiden merkittävää osaa Tampereen väestöpohjassa: Opiskelijakulttuuri kuuluu Tampereen imagoon. Tampereen tulee myös jatkossa profiloitua opiskelijakaupunkina.

  Ryhmämme tavoitteena on edistää kaikkien opiskelijoiden asemaa Tampereella. Olemme tehneet kunnallispoliittisen ohjelman, jossa esittelemme ne asiat, joihin vaadimme kehitystä Tampereen kaupungissa. Keräämme kampanjan aikana listaa niistä ehdokkaista, jotka allekirjoittavat ohjelmamme tavoitteet ja sitoutuvat aktiivisesti ajamaan niiden toteutumista koko vaalikauden ajan.

  Ryhmän tavoite on, että mahdollisimman moni opiskelijoiden etua ajava ehdokas valitaan Tampereen kaupungin kunnallispoliittiseen luottamustoimeen, sillä opiskelijoiden ääni tulee saada kuuluviin kunnallisessa päätöksenteossa!

Kulttuuri

 • Kulttuuri
 • Kulttuuri

  Tampere on vireä teatteri- musiikki ja festivaalikaupunki, jossa kaupungin 70000 opiskelijaa näkyvät ja kuuluvat ja rakentavat kaupunkikulttuuria myös omalla toiminnallaan. Erityisesti syksyisin kaupunki on täynnä opiskelijatapahtumia, joista suurimpina opiskelija- ja ylioppilaskuntien fuksitapahtumat ja Hämeenkadun Appro. Erilaisista opiskelijapippaloista ja -tapahtumista voi nauttia ympäri vuoden sekä osallistua erilaisten opiskelijoiden harrasteseurojen tapahtumiin ja toimintaan tai vaikka opiskelijapolitiikkaan!

  Kaupungin vuosikalenteria rytmittävät myös lukuisat suuret kulttuuri ja musiikkitapahtumat, kuten Tammerfest, Tampereen teatterikesä, Tampereen Valoviikot, Tanssi virtaa -tanssifestivaali, Joulutori, Kukkaisviikot, Museoiden yö sekä lukuisat muut eri kulttuurialueiden tapahtumat. Tutustu kaupungin kattavaan tarjontaan alla olevista linkeistä!

  Opiskelijaelämästä kannattaa nauttia täysin rinnoin ja tehdä opiskelusta omannäköistään. Valikoista oikealle ja vasemmalle pääset tutustumaan Tampereen kulttuuri- ja liikuntatarjontaan sekä opiskelijapolitiikkaan!

  Ajankohtaiset opiskelijatapahtumat kannattaa tsekata ajoittain myös Opiskelijan Tampereen tapahtumakalenterista (linkki tapahtumakalenterin sivulle)

 • Museot
 • Museot

  Tampereen museot

  Amurin työläismuseokortteli Amurin työläiskorttelissa näet kuinka Tampereella on aikanaan eletty kauniissa Amurin puutalokorttelissa. Museokorttelin viisi asuinrakennusta ja neljä piharakennusta esittelevät tamperelaisten elämää yhdeksän vuosikymmenen ajalta.

  Muumilaakso -museo on Tampereen ehdottomia must see -paikkoja.  Museo esittelee Tove Janssonin muumeja niiden alkuperäisessä muodossa.

  Museokeskus Vapriikki on monipuolinen museokeskus Tampereen Tampellassa.  Vapriikissa pidetään vuosittain kymmenkunta vaihtuvaa näyttelyä. Vapriikista löytyvät myös Suomen jääkiekkomuseo, kenkämuseo, nukkemuseo ja luonnontieteellinen museo.

  Työväenmuseo Werstas Werstaalla pääset tutustumaan sosiaalihistorian, työväenkulttuurin, kuvataiteen kuin poliittisenkin historian kiinnostavimpiin käänteisiin. Werstaalla voit tustustua myös Tekstiiliteollisuusmuseoon ja Höyrykonemuseoon. Työväenmuseo sijaitsee Väinö Linnan aukiolla ja museoon on myös sisäänkäynti Siperiasta.

  Vakoilumuseo Finlaysonilla sijaitseva Vakoilumuseo on maailman ensimmäinen vakoilun erikoismuseo.  Täällä näet miten vakoilu on muuttanut maailmankarttoja ja tutustut vakoilun menetelmiin.

  Lenin-museo toimii Tampereen työväentalon salissa, jossa Lenin ja Stalin tapasivat toisensa ensimmäisen kerran vuonna 1905. Museo mm. kerää, esittelee ja tutkii Leninin elämään ja toimintaan sekä Venäjän/Neuvostoliiton historiaan liittyvää aineistoa erityisesti siltä osin, mikä koskettaa suhteita Suomeen ja suomalaisiin.

  Poliisimuseo on kaikille ilmainen ja toimii Hervannassa Poliisiammattikorkeakoulun yhteydessä.

  Tampereen taidemuseo Tampereen taidemuseo esittelee taidehistoriallisia teemoja sekä nykytaiteen ilmiöitä niin kotimaisessa kuin kansainvälisessäkin kuvataiteessa. Paljon mielenkiintoisia vaihtuvia näyttelyitä. Taidemuseo sijaitsee Pyynikintorin kupeessa.

  Sara Hildenin taidemuseo on esillä yksi Suomen laajimmista nykytaiteen kokoelmista. Taidemuseossa järjestetään myös vaihtuvia näyttelyitä. Museo sijaitsee Särkänniemen alueella.

  Galleriat ja taidekeskukset

  Taidekeskus Mältinranta Tampereen taiteilijaseuran järjestämiä vaihtuvia näyttelyitä sekä taidelainaamo.

  Galleria Emil Galleria Emil on Tampereen kaupungin kulttuuripalvelujen ylläpitämä tila taiteelle Vanhalla kirjastotalolla.Vuosittain niissä järjestetään 12 -15 taidenäyttelyä.

  Pispalan nykytaiteen keskus Hirvitalo on Pispalan kulttuuriyhdistyksen ylläpitämä kulttuuritila. Sen tärkeimpiä periaatteita on pysyä ilmaisena sekä näyttelyä pitäville taiteilijoille, tapahtuman järjestäjille että yleisölle. Toiminnan  ytimen muodostaa galleriatoiminta sekä erilaiset työpajat ja lukupiirit. Talossa on galleria-, toiminta- ja oleskelutiloja sekä suuri pihamaa. Omakustannepuodissa sarjakuvan, kirjallisuuden, musiikin ja tekstiilisuunnittelun taitajat myyvät tuotteitaan ja ulkorakennuksessa toimii polkupyöräpaja, jossa voi ilmaiseksi korjata pyöränsä ja saada neuvoja pyörän huollossa. Talolta löytyy myös serigrafia- ja äänistudiotilat, joita on mahdollista varata käyttöön. Kuva: Hirvitalo

  Galleria Telakka Kulttuuritalo Telakan yläkerrassa on esillä kuukausittain vaihtuvia näyttelyitä.

  Vastavirta-klubi Pispalassa sijaitsevalla Vastavirta-klubilla vaihtuvia näyttelyitä.

 • Musiikki ja keikkapaikat
 • Musiikki ja keikkapaikat

  Tampereella on tarjolla monenlaisia musiikkielämyksiä.  Tällä sivulla on esitetty isoimmat tapahtumapaikat sekä klubeja, joissa järjestetään usein keikkoja. Lisäksi sivulla on esitelty Tamperelaiset opiskelijakuorot  ja -orkesterit, joiden konsertit ovat yleensä opiskelijoille edullisia.

  Tampereen musiikki-festivaaleista tietoa löytyy Festivaalit-sivulla.  Musiikista kiinnostuneiden kannattaa kuitenkin pitää silmät auki, sillä konsertteja järjestetään monissa paikoissa kahviloista puistoihin ja niitä mainostetaan niin kaduilla, ilmoitustauluilla kuin paikallisten lehtien tapahtuma-sivuillakin.

  Klubikeikkoja ja konsertteja

  Yo-talo Tampereen ylioppilastalossa, Kauppakatu 10:ssä, klubeja, diskoja, keikkoja sekä erilaisia tapahtumia. Paljon opiskelijahintoja/-tarjouksia.

  Klubi ja Pakkahuone Satavuotiaassa tullikamarin rakennuksessa voidaan järjestää jopa 1500 hengen tilaisuuksia. Klubilla ja pakkahuoneella esiintyykin artisteja laidasta laitaan. Lisäksi järjestetään muun muassa indiediskoja ja aamiaisklubi lauantaisin.

  Telakka  Monenlaisia keikkoja ja tapahtumia. Kerran kuussa Rahvaanmusiikinkerhon järjestämä Rahvaanmusiikin ilta, jossa esiintyy kansan- ja maailmanmusiikin ammattilaisia.

  Vastavirta-klubi on Tahdonvoima Osk:n pyörittämä vaihtoehtoinen musiikkiklubi  Pispalassa.  Klubilla esiintyy punk-bändejä, mutta myös muita punk-asenteella varustettuja bändejä.

  Paapan kapakka tarjoaa ainoana elävää jazz-musiikkia seitsemänä päivänä viikossa. Ravintolan house-bändin Paappas Groupin lisäksi yleisöä viihdyttävät vierailevat orkesterit.

  Irish Bar O’Connell’s Legendaarisessa tamperelaisessa irkkubaarissa O’Connell’sissa on säännöllisesti ilmaisia keikkoja ja satunnaisesti myös open stage. Tutustu tapahtumakalenteriin!

  Ravintola Artturi tarjoaa pääsääntöisesti maksuttomia livekeikkoja lauantaisin.

  O’Hara’s Free Housen kellarista löytyy tiivistunnelmainen underground-musiikin näyttämö, jolla esitellään maan mielenkiintoisimpia vaihtoehtomusiikkiskenen edustajia ilmaiseksi. Tutustu O’Hara’s:n keikkakalenteriin täältä.

  Orkestereita ja oopperaa

  Tampere-talo tarjoaa monenlaista musiikkia pop-konserteista oopperaan.

  Tampere-filharmonia konsertoi viikoittain ja liittymällä Nuori kuuntelija -klubiin liput Filharmonian konsertteihin saa vielä tavallista opiskelijalippuakin halvemmalla.  Tietoa konserteista saat Tampere-talon tapahtumakalenterista.

  Pyynikkisali Pyynikkisalissa konsertoivat Tampereen konservatorion ja Tampereen ammattikorkeakoulun musiikin koulutusohjelman opiskelijat, oppilaat ja opettajat.  Lisäksi salissa esiintyvät konservatorion tanssiopiston oppilaat ja ammatillisen koulutuksen tanssiopiskelijat.  Omien ja vierailevien tähtien lisäksi Pyynikkisalissa voi nähdä musikaaleja ja oopperaa. Moniin konsertteihin pääsee ilmaiseksi.  Kannattaa seurata konserttikalenteria.

  TASO – Tampereen akateeminen sinfoniaorkesteri on perustettu vuonna 2003. Orkesteri  koostuu noin 70 soittajasta ja konsertoi vähintään kerran joka kevät ja syksy, siis ainakin kaksi kertaa vuodessa. Konsertit löydät täältä.

  Torvikopla on tamperelainen opiskelija-big band, jonka soittajat ovat pääosin Tampereen yliopiston ja Tampereen teknillisen yliopiston opiskelijoita.

  Opiskelijakuorot konsertoivat

  Tampereen Akateemiset Laulajat ry on vuonna 1985 perustettu yhdistys, jonka tavoitteena on kehittää jäsentensä kuorolauluharrastusta ja ylläpitää akateemista kuorolauluperinnettä. Yhdistyksemme suojissa toimii erilaisia kokoonpanoja kuten n. 60-henkinen Teekkarikuoro ja pienempi TeekkariKvartti. Teekkarikuoro järjestää yhden suuren konsertin ainakin kerran lukukaudessa. Kuoroa voi myös tilata esiintymään juhlatilaisuuksiin.

  TYL – Tampereen yliopiston laulajat ry on vuonna 1964 perustettu pääasiassa Tampereen yliopiston opiskelijoista koostuva sekakuoro. Yhdistys järjestää joka vuosi vähintään kaksi konserttia. Lisäksi se esiintyy erilaisilla kokoonpanoilla vuosittain lukuisissa tilaisuuksissa.

 • Festivaalit
 • Festivaalit

  Tampereella on joka vuosi lukuisia festivaaleja. Näille sivuille olemme keränneet infoa kohtuullisen vakiintuneista festivaaleista. Uusia festareita syntyy kuitenkin jatkuvasti. Erityisesti kesäaikaan kannattaa pitää silmät ja korvat auki.

  Tammikuu

  Helmikuu

  Elävän Kirjallisuuden Festivaali: Monitaiteellinen ja kokeileva kirjallisuustapahtuma. Järjestävänä tahona toimii tamperelaisten kirjallisuuden opiskelijoiden perustama Elävän Kirjallisuuden Yhdistys – ELKI ry

  Maaliskuu

  Tampere film festival eli Tampereen elokuvajuhlat: Lyhytelokuvia esittelevä festivaali, jonka yhteydessä järjestetään myös kansainvälinen ja kotimainen elokuvakilpailu.

  Tampere kuplii: Sarjakuvafestivaali, jonka ohjelmassa paneeleita, esitelmiä, työpajoja, palkintoja, tekijöitä ja lukijoita. Ohjelmassa ollut muun muassa Cosplay-kilpailu, Sarjakuva-Finlandian jako ja  piirrostyöpajoja

  Huhtikuu

  Taidesuunnistus: koko Pirkanmaan laajuinen taidetapahtuma, jonka tarkoituksena on tuoda kuvataiteilijoiden, muotoilijoiden ja käsityöläisten ammattia lähemmäs suurta yleisöä ja madaltaa näin osaltaan kynnystä yleisön ja tekijöiden välillä. Tapahtuman aikana kaikkiin kohteisiin on vapaa pääsy.

  Tanssivirtaa Tampereella: Vuonna 1997 aloitettu nykytanssifestivaali.  Festivaalin ohjelmistossa on aikuisyleisölle suunnattuja nykytanssiteoksia pääasiassa kotimaisen freelancekentän toteuttamina sekä ansioituneilta että uraansa aloittelevilta tekijöiltä. Lisäksi ohjelmistoon kuuluu mm. tanssivideoita sekä paneelikeskusteluja ja seminaareja.

  Tampere Biennaali: Festivaali esittelee suomalaista modernia musiikkia ja säveltäjiä. Myös ilmaiskonsertteja ja tapahtumia.

  Toukokuu

  Tampere Guitar Festival: Tampere Guitar Festival on järjestetty vuosittain aina vuodesta 2005 alkaen. Festivaali levittäytyy Tampereen klubeille, konserttisaleihin ja kapakoihin tarjoten erilaisia kitaramusiikin tyylisuuntauksia. Festivaalilla ovat esiintyneet lähes kaikki merkittävimmät klassisen kitaran taitajat.

  Kesäkuu

  Annikin runofestivaalit: Annikinkadun puutalokorttelin sisäpihalla vuodesta 2003 lähtien järjestetty festivaali, josta on kasvanut yksi Suomen suurimmista runotapahtumista. Runofestivaalin taiteellisena johtajana toimii runoilija J.K. Ihalainen.

  Pispalan Sottiisi: Vuodesta 1970 asti järjestetty kansainvälinen kansantanssifestivaali. Järjestetään parillisina vuosina kesäkuun alussa Tampereella. Festivaalin ohjelmaan kuuluu konsertteja sisä- ja ulkotiloissa, kilpailuja, koulutusta, seminaareja, yötansseja sekä klubi-iltoja.

  Valtterifestival: Juhannuksena Tampereen Tullinaukiolla järjestettävä Valtteri tuo juhannustunnelman kaupungin keskustaan. Päiväohjelma juhannuskuntoon muun muassa musiikin ja saunan myötä viritetyllä Tullinaukiolla on ilmaista ja ikärajatonta: juhannusillat huipentuvat tähtiartistien keikkoihin Klubilla ja Pakkahuoneella.

  Heinäkuu

  Kukkaisviikot Tampereen kukkaisviikot tarjoavatjoka kesä monenlaista ilmaista ohjelmaa ympäri kaupunkia.

  Love Music Festival: Uusi kaupunkifestivaali, joka järjestettiin ensimmäistä kertaa kesällä 2012 Pyynikillä.

  Tammerfest: Nelipäiväinen musiikkifestivaali, joka täyttää Tampereen keskustan musiikilla, ohjelmalla ja festivaalitunnelmalla.

  Tampereen flamencoviikko: Pohjoismaiden suurin ja vanhin flamencofestivaali, joka houkuttelee Tampereelle joka vuosi espanjalaiset tähtiesiintyjät pitkän linjan ammattilaisista uusiin lupauksiin: Ohjelmistossa esitysten lisäksi kursseja ja workshoppeja.

  Tampereen kansainvälinen Salsafestivaali Kolmipäiväisillä festivaaleilla tanssiesityksiä sekä kursseja, jotka tarjoaa elämyksiä niin aloitteleville kuin kokeneillekin salsaajille.

  Elokuu

  Tampereen teatterikesä: Laajassa ohjelmistossaan festivaali esittelee parasta suomalaista ja ulkomaista teatteria. Ohjelmistossa myös musiikkia, sirkusta ja tanssiteatteria. Paljon myös ilmaista ohjelmaa.

  Blockfest: Hiphop-kulttuurille omistetun kaupunkifestivaali, joka syntyi aikoinaan nuorten harrastajien innostuksesta järjestää Etelä-Suomeen oma hiphop-festivaali.

  Pispala Folk: Rento ja ihmisystävällinen folktapaus Pispalassa, Tahmelan rannassa. Festarin linja on akustinen, musiikillisesti kahlitsematon ja yllätyksellinen.

  Chilifest Finland: Chilituotteiden ja -ruokien lisäksi löydät tapahtumasta asiantuntijoiden vinkit chilin käytöstä ruoanlaitossa sekä kaikenlaista grillaamiseen liittyvää. Chilifest Finland on koko perheelle tarkoitettu maksuton tapahtuma ja vahvojen makujen sanansaattaja.

  Circus Ruska Festival: kaksipäiväinen nykysirkusfestivaali, jossa esiintyy niin suomalaisia kuin kansainvälisiäkin sirkustaiteilijoita.

  Syyskuu

  Maailman Tango -Festivaali: Kansainvälinen ja poikkitaiteellinen kulttuuritapahtuma. Musiikkiohjelmisto edustaa urbaania kansanmusiikkia (mm. tango, jazz, fado ja chanson). Sekä konserttiyleisö että tanssiva yleisö pääsevät nauttimaan tapahtumasta. Musiikin lisäksi ohjelmistoon kuuluu  tanssikursseja, taidenäyttelyitä, elokuvia, runoiltoja, luentoja ja viinikursseja.

  Monsters of Pop: Indie-musiikkifestivaali, jossa esiintyy niin ulkomaisia kuin suomalaisiakin artisteja.

  Lokakuu

  Lost in Music:  Showcasefestivaali, joka esittelee uutta ja ajankohtaista musiikkia yli genrerajojen aina popista jazziin ja hiphopista metalliin. Näe Suomen uusimmat ja kuumimmat nimet.

  Tampere Jazz Happening:  Jazz-festivaali, jossa esiintyy korkeatasoisia muusikkoja kaikkialta maailmasta. Tapahtumapaikkana Telakka sekä Klubi ja Pakkahuone. Myös ilmaiskonsertteja.

  Nuorten teatterifestivaali Murros: Tapahtumassa nähdään pääsääntöisesti 13-20-vuotiaiden nuorten esittämiä esityksiä.

 • Teatterit
 • Teatterit

  Ammattilaisteatterit

  Tampereen teatteri Tampereen teatteri on keskustorilla sijaitseva suurteatteri.

  Tampereen työväenteatteri TTT on Hämeenpuistossa sijaitseva suuri teatteri. Teatteriin kuuluu myös pienempiä näyttämöitä.

  Teatteri Siperia Teatteri Siperia on vuonna 1995 perustettu ammattiteatteriryhmä, jota johtaa taiteellinen kollektiivi. Teatteri Siperia tekee nykyteatteria, kehittää näyttelijäntaidetta ja ryhmälähtöisiä työtapoja, ja sitä kautta uudistaa suomalaista teatterin kenttää. Teatteri Siperian toiminnan kulmakivi on taiteellisesti korkeatasoisen ja puhuttelevan teatterin tekeminen.

  Musiikkiteatteri Palatsi  on ravintolateatteri, joka  tarjoilee ainutlaatuisia musikaali- ja ravintolaelämyksiä.  Musiikkiteatterilta löydät myös Stand-Up kellarin, jossa on usein viikonloppuisin mahdollisuus päästä kuuntelemaan ilmaiseksi Suomen johtavia koomikkoja.

  Tampereen Komediateatteri hauskuuttaa teatterikansaa kauniissa Komediateatterin juhlatalossa, joka on suojelukohde ja kulttuurielämys sinänsä. Komediateatteri järjestää myös Stand up -iltoja ja kesäteatteria katetulla ulkoilmanäyttämöllä.

  Teatteri Telakka  on pieni, mutta aktiivinen vaihtoehtoinen ammattiteatteri, joka profiloituu edukseen uusien suomalaistennäytelmien esiinmarssittajana. Teatteri Telakka tekee taiteellisia kokeiluja ja etsii uusia teatterin tekemisen muotoja.

  Tanssiteatteri MD on tamperelainen ammattitanssiteatteri, jonka koti on Hämeenkadun varrella sijaitseva Hällä-näyttämö. Tanssiteatteri MD:n monipuolisessa ohjelmistossa on nykytanssia laidasta laitaan. Korkeatasoinen koreografia ja taitava tanssijantyö ovat MD:n ohjelmiston punaisena lankana häikäisevän visuaalisista liiketeoksista koskettavan hauskoihin tanssiteatteriesityksiin koko perheelle.

  Pyynikin kesäteatteri Pyynikin kesäteatteri on toiminut Tampereella jo vuodesta 1955. Pyörivässä ja katetussa katsomossa katsojat nauttivat teatterista säällä kuin säällä läpi kesän.

  Tampereen Ooppera Vuonna 1946 perustettu Tampereen ooppera esittää keväisin produktion, jossa Tampere Filharmonia ja kansainvälisesti tunnetut vierailevat solistit esiintyvät.

  Ahaa Teatteri Lasten- ja nuorten näytelmiin erikoistunut ammattiteatteri aivan kaupungin keskustassa hyvien kulkuyhteyksien varrella.

  Teatteri Mukamas Teatteri Mukamas on vuonna 1979 perustettu tamperelainen ammattinukketeatteri, jonka esitykset saavat useimmiten innoituksensa saduista.

  Harrastajateatterit

  Haiharan nukketeatteri on Haiharan kartanossa Kaukajärvellä toimiva, vuonna 1969 perustettu nukketeatteri.

  Legioonateatteri työttömyyttä, syrjäytymistä ja “kokopäiväpassiivisuutta” vastustava teatteri. Teatterin toiminta on avointa kaikille ja se pyrkii esityksissään ottamaan kantaa yhteiskunna vallitseviin epäkohtiin ja epäoikeudenmukaisuuksiin. Teatteri toimii Nekalassa.

  Lähiöteatteri Lysti toimii Hervannassa ja järjestää muun muassa kesäteatteriesityksiä.

  Pispalan Teatteri toimii Pyynikillä Suomen Trikoon talossa. Teatteri toteuttaa vuodessa 2-3 kantaesitystä. Esitysten tyyliin kuuluu kantaaottavuus ja tragikoomisuus.

  Tampereen improvisaatioteatteri Snorkkeli järjestää improklubeja ravintoloissa, kokoillan improvisoituja näytelmiä eri näyttämöillä sekä tilausesityksiä ja koulutuksia.

  Tampereen ylioppilasteatteri on vuonna 1960 perustettu harrastelijateatteri. Ohjelmiston ydintä ovat kotimaiset, nuoria puhuttavat kantaesitykset ja tuoreet tulkinnat klassikkonäytelmistä. Opiskelijahinnat esityksiin ovat aina edulliset. Ylioppilasteatteriin voit päästä näyttelemään myös itse näyttelemään kerran vuodessa järjestettävien pääsykokeiden kautta.

  Teatteriyhdistys Eliisa ry: Teatterin tarkoituksena on tuottaa klassisia näytelmiä tai uusia, historiallisia näytelmiä mahdollisimman aidossa ympäristössä. Brändin ydin on ”Eliisa esittää muistoja menneestä”.

  Teatteri Mooria tekee enimmäkseen koko perheen esityksiä ja ammentaa nukketeatterin rikkaasta ja monimuotoisesta maailmasta.

  Teatteri Tapio Tampereen Teatterin naisyhdistyksen pohjalta syntynyt teatteri, joka järjestää esityksiä tiloissaan Pyynikillä.

  Teatteri Unda pyrkii koskettamaan katsojaa syvältä jopa inhorealistisilla esityksillään.

  Tukkateatteri on vuonna 1999 perustettu teatteriryhmä. Pääpaino tuotannoissa on uusilla, itsekirjoitetuilla tai -dramatisoiduilla teksteillä, mutta myös kotimaisia ja kansainvälisiä klassikoita esitetään. Esitykset on suunnattu nuorille aikuisille, mutta ohjelmistossa nähdään myös lastenteatteria.

 • Opiskelijakuntien kulttuuriaktiviteetit
 • Opiskelijakuntien kulttuuriaktiviteetit

  Tamkon kerhot ja ainejärjestöt: Tampereen ammattikorkeakoulussa toimii opiskelijakunnan rinnalla lukuisia jäsenilleen toimintaa ja tekemistä järjestäviä ainejärjestöjä sekä erilaisia harraste- ja liikuntakerhoja.

  Tamkon kulttuuritapahtumat Tamko järjestää jäsenilleen kulttuuririentoja ja vapaa-ajan tapahtumia.

  Tamyn ainejärjestöt ja harrasteyhdistykset Ainejärjestöt ovat yhden tai useamman oppiaineen opiskelijoiden perustamia ja toimintaa järjestäviä yhdistyksiä. Ne toimivat saman alan tai yksikön opiskelijoiden edunvalvojana ja edustajana ja järjestää lisäksi vapaa-ajan toimintaa jäsenilleen. Harrasteyhdistykset puolestaan ovat saman harrastuksen tai vakaumuksen pohjalta toimivia yhdistyksiä, joiden toimintaan voi osallistua opintoalaan katsomatta.

  Tamyn kulttuurijaosto Tampereen yliopiston ylioppilaskunnan Kulttuurijaosto KuJa tutustuttaa opiskelijat eri taiteenaloihin ja niiden tekijöihin kulttuuri-illoissa, kierrättää ilmaiseksi tai vähin kustannuksin kulttuuritapahtumissa sekä ideoi ja järjestää toimintaa laidasta laitaan.

  TTYY:n teekkarikulttuuri Teekkarikulttuuri on teekkarikultturia ja se pitää sisällään kaiken teekkariuteen liittyvän.

  TTYY:n killat ja kerhot TTYY:n alaisuudessa toimii kymmeniä erilaisia alayhdistyksiä: kiltoja, ammattiainekerhoja, kv-kerhoja sekä harrastekerhoja. Ammattiainekerhot ovat omistautuneet jollekin tietylle tieteenalalle ja niiden toimijoilla on laaja tietämys omasta alastaan. Ammattiainekerhot pitävät yllä suhteita alan opiskelijoiden, laitosten ja alan yritysten välillä ja järjestävät ekskursioita, tarjoavat puitteita kehittää omaa osaamistaan mm. rakentelumahdollisuuksien ja alan kirjallisuuden avulla sekä kerhosta riippuen järjestävät muuta yhteistä toimintaa, kuten saunailtoja jäsenistölleen.

  Näyttämötaide:

  Tampereen ylioppilasteatteri on vuonna 1960 perustettu harrastelijateatteri. Ohjelmiston ydintä ovat kotimaiset, nuoria puhuttavat kantaesitykset ja tuoreet tulkinnat klassikkonäytelmistä. Opiskelijahinnat esityksiin ovat aina edulliset. Ylioppilasteatteriin voit päästä näyttelemään myös itse näyttelemään kerran vuodessa järjestettävien pääsykokeiden kautta.

  Tukkateatteri on vuonna 1999 perustettu teatteriryhmä. Pääpaino tuotannoissa on uusilla, itsekirjoitetuilla tai -dramatisoiduilla teksteillä, mutta myös kotimaisia ja kansainvälisiä klassikoita esitetään. Esitykset on suunnattu nuorille aikuisille, mutta ohjelmistossa nähdään myös lastenteatteria.

  NääsPeksi ry:n kautta voit päästä tekemään speksiä, interaktiivista musiikkinäytelmää. Speksin teossa hommaa riittää esimerkiksi käsikirjoittajille, tanssijoille, muusikoille, näyttelijöille ja lavastajille. Syksyisin NääsPeksi ry järjestää myös improkurssin, jolle voi osallistua, vaikka ei haluaisikaan osallistua itse speksiin. (Kuva: Jussi Punamäki, Nääspeksi ry)

  Musiikki:

  Tampereen akateeminen sinfoniaorkesteri TASO on suunnattu ensisijaisesti opiskelijoille, mutta soittajan ei tarvitse olla opiskelija: iällä tai koulutustaustalla ei ole merkitystä. Kapellimestari Kimmo Tullila valitsee soittajat orkesteriin pienimuotoisen soittonäytteen ja haastattelun perusteella. Harjoitukse maanantaisin kello 18-21.

  Tampereen yliopiston laulajat TYL on akateemista lauluperinnettä vaaliva sekakuoro. Ohjelmisto kattaa musiikin mestariteokset tyyliin ja aikakauteen katsomatta. Koelaulut syyskuussa ja tammikuussa. Harjoitukset tiistai-iltaisin.

  Torvikopla on big band, jonka soittajat ovat pääosin Tampereen yliopiston ja Tampereen teknillisen yliopiston opiskelijoita.

  Tampereen Yliopiston Raskaan Musiikin Ystävät TYRMÄYS ry Seuran tarkoituksena on yhdistää samanhenkisiä ihmisiä ja järjestää asianmukaisia tapahtumia sekä muuta hevariystävällistä toimintaa.

  Heavy Metal Tampere ry on vuonna 2007 perustettu TAMKO:n alainen raskaan rock- ja metallimusiikin yhdistys. Yhdistys järjestää erinäköisiä ja -kokoisia tapahtumia, kuten musiikki-iltoja, bänditapahtumia ja saunailtoja. Toiminta on avointa myös muille kuin TAMK:n opiskelijoille.

  Muut:

  Elokuvakerho Monroe on kaikille avoin elokuvakerho, joka on toiminut vuodesta 1968 lähtien. Kerhon  tarkoituksena on koota yhteen elokuvista kiinnostuneita ihmisiä ja vaalia elokuvakulttuuria Tampereella.

  Elävän Kirjallisuuden Yhdistys – ELKI ry ELKIn tarkoituksena on elävöittää Tampereen kirjallista kulttuuria yleistä paakkuuntumista ja kaupallistumista vastaan. Yhdistys järjestää mm. erilaisia lukupiirejä, lyyristä musisointia, iltaklubeja, runoattentaatteja, kokeellisia kirjoituskilpailuja ja tietovisoja – Elävän Kirjallisuuden Festivaalia. Yhdistys on avoin uusille jäsenille ja tapahtumaideoille.

  Kameraseura Vastavalo  on valokuvauksesta innostuneita opiskelijoiden seura, jossa kokoonnutaan katselemaan seuralaisten valokuvia ja käydään yhdessä valokuvanäyttelyissä. Seuralla on oma pimiö, jonka käyttöön saa opastusta. Joka syksy järjestetään Kuunvalokuvausyö-valokuvauskilpailun.

  Kulttuuriyhdistys Keri on Tampereen eri oppilaitosten yhteinen kulttuurijärjestö. Keri järjestää jäsenilleen edullisia tanssikursseja, teatteri- ja konserttireissuja, luontoretkiä, lautapeli-iltoja, keilaamista, sählyä, ultimatea, minigolfia ynnä muuta mukavaa.

  Tampereen Yliopiston Roolipelaajat TYR on vuonna 1995 perustettu järjestö, joka edistää roolipelikulttuuria Tampereen yliopistolla ja saattaa alan harrastajia yhteen.  Ovet ovat kuitenkin avoinna myös yliopiston ulkopuolelle. Järjestössä pelataan, keskustellaan ja liikutaan.

 • Muuta nähtävää ja tehtävää
 • Muuta nähtävää ja tehtävää

  Taidetta kaupungilla: Kaupungilla kulkiessa voi tutustua moniin julkisiin veistoksiin ja monumenttoihin. Tietoa patsaista ja taiteiljoista löydät verkkoaineistosta Tampereen kaupungin Internet-sivuilla. Kaupungilla näet myös vaihtuvia taidenäyttelyitä kiinnitettynä Tampereen sähkölaitoksen sähkökaapeissa. Pidä silmät auki.

  Lisää Tampereen menoista ja sykkeestä löydät Visit Tampereen sivuilta.

  Kulttuuriraitit: Kulttuuriraiteilla voi tutustua Tampereeseen  ja sen historiaan aivan uudesta näkökulmasta. Kulttuuriraiteille voi lähteä silloin, kun itselle sopii, ja ne voi käydä läpi kävellen, pyöräillen tai vaikka autolla. Kulttuuriraittien esitteet  löytyyvät  tästä. Tarjolla on muun muassa Juice Leskisen Tampere -raitti, Tiina-raitti Anni Polvan lapsuuden maisemiin, Kapinaraitti, joka esittelee vuoden 1918 tapahtumia sekä Härmälän Huvilarannikko -raitti.

  Runokaraoke Kulttuuriravintola Kivessä järjestettävissä ruonokaraokeissa pääset kuulemaan nimekkäitä vieraita sekä tulkitsemaan omia tekstejäsi tai suosikkirunoilijasi kirjoituksia.

  Pubivisat: Pubivisoissa voit kaivella aivojesi sopukoita mukavassa seurassa tai loistaa tiedoillasi. Suosittujen tamperelaisiin pubi- ja tietovisojen ajankohdat ja paikat löydät Pubivisat.fi -sivustolta.

Liikenneyhteydet

 • Liikenneyhteydet
 • Liikenneyhteydet

  Tampereella kaikki on lähellä: kaupungissa pääsee kulkemaan sujuvasti niin busseilla, pyörillä kuin vuodesta 2018-2019 eteenpäin myös ratikalla.

  Pääset tutustumaan Tampereen pyöräreitteihin ja joukkoliikenteeseen nuolinäppäimillä oikealle ja vasemmalle.

 • Pyörätiet
 • Pyörätiet

  Tampereella on monia erilaisia pyöräilyreittejä sekä keskustan alueella että sen ulkopuolella. Kaupungissa on tällä hetkellä noin 850 kilometriä jalankulku- ja pyöräteitä, joista katualueilla on 600 kilometriä ja puistoalueilla 250 kilometriä. Seudullisia pyöräilyn pääreittejä eli laatukäytäviä on seitsemän: ne johtavat keskustasta Hervantaan, Kangasalalle, Teiskoon, Pirkkalaan, Ylöjärvelle, Nokialle ja Lempäälään. Laatukäytävien lisäksi pyöräilyreittiverkostoon kuuluvat pääreitit, aluereitit sekä lähireitit. Kaupungilla on myös oma kävelyn ja pyöräilyn kehittämisohjelmansa, johon on kirjattu 31 kärkitoimenpidettä, joilla kävelyä ja pyöräilyä edistetään asenteissa, maankäytön suunnittelussa ja liikenneverkon rakentamisessa.

  Keskustan pyöräilyreitit on kerätty Tampereen kaupungin nettisivuilta löytyvään keskustan pyöräilykarttaan. Pyöräkartasta löytyvät myös keskustan pyöräparkkien sijainnit sekä kaupunkipyöräparkit. Kaupunkipyöräily Tampereella vaatii rekisteröitymistä ja 10 euron rekisteröitymismaksun maksamista sekä 40 euron panttimaksua. Netistä tulostettavaa käyttösopimusta ja henkilötodistusta vastaan saa avaimet matkailutoimistosta, joka sijaitsee rautatieasemalla. Tarkemmat käyttöohjeet löytyvät täältä.

  Tampereella on myös maisemapyöräilyyn tarkoitettuja reittejä. Pyhäjärven maisemareitti kulkee Rajasalmen sillan kautta pitkin Pyhäjärven rantaa. Reitti on merkitty maastoon tunnuksin. Kaukajärven maisemareitti kulkee Kaukajärven ympäri. Reitin pituus on noin 11 kilometriä ja sitä suositellaan kierrettäväksi maastopyörällä.

  Pyöräily Tampereen seudulla

  Tampereen kaupungin sivuilta löytyy oma pyöräilykarttansa Tampereen seudun pyöräilyteistä. Kartta kattaa alueet Nokialta Orivedelle, etelässä Vesilahdesta pohjoiseen Ylöjärven Kuruun asti. Lisäksi sivuilla on erillinen pyöräilykartta Tampere-Pirkkala -reiteille. Tampere-Pirkkala -pyöräilykarttaan on merkitty muun muassa valtakunnalliset reitit, seudulliset pääreitit, molempien kuntien pääreitit ja paikallisreitit ja muut pyörätiet.

  Kaikki pyöräilykartat ovat myös noudettavissa Palvelupiste Frenckellistä, Frenckellinaukio 2 B ja Visit Tampereen matkailuneuvonnasta, Hämeenkatu 14.

 • Joukkoliikenne
 • Joukkoliikenne

  Tampereella joukkoliikenteestä vastaa TKL (Tampereen joukkoliikenne). Opiskelijat pääsevät kulkemaan edullisemmin kuukausilipulla. Opiskelijaksi lasketaan kaikki yli 25-vuotiaat, jotka ovat  todistaneet oikeutensa etuuteen esittämällä henkilöllisyystodistuksen sekä voimassa olevan opiskelijajärjestön opiskelijakortin tai Valtion Rautatiet Oy:n tai Matkahuolto Oy:n opiskelijakortin. Jos opiskelija on yli 30-vuotias hänen tulee esittää oppilaitoksen täyttämä Tampereen joukkoliikenteen opiskelijatodistus sekä myönteinen Kelan opintotukipäätös edun saamiseksi. Alle 25-vuotiaat opiskelijat lasketaan nuoriksi. Lisää tietoa alennuksista löytyy TKL:n nettisivuilta.

  Alennukset ovat käytettävissä, kun opiskelijalla on Tampereen matkakortti. Voit hankkia henkilökohtaisen matkakortin, jos sinulla on suomalainen henkilötunnus. Asiakastiedot tallennetaan asiakasrekisteriin. Kortin voi ostaa asiakaspalvelusta tai tilata Nella Nettilatauspalvelusta. Henkilöllisyys tarkistetaan korttia hankittaessa (nettilatauspalvelussa verkkotunnistus). Tietoa kortin hankkimisesta ja erilaisista korteista löytyy täältä.

  Sovellukset

  TLK:llä on monta erilaista Internet-pohjaista sovellusta, jotka auttavat aikataulujen ja oikeiden linjojen löytämisessä. Kaikkien TKL:n bussien aikataulut löytyvät TKL:n aikataulut-sivulta.

  Repa reittioppaan avulla pääsee helposti selaamaan bussiaikatauluja lähtöpaikan ja määränpään välillä. Reittiopas ehdottaa reittejä kahden valitsemasi paikan välillä käyttäen Tampereen paikallisliikenteen bussireittejä. Lisää ohjeita Repa Reittioppaan käyttämiseen löytyy täältä.

  Lissu Liikenteenseuranta on palvelu, jonka avulla voi seurata Tampereen bussiliikennettä reaaliaikaisesti ja hakea saapumisaikatietoja pysäkeille. Lissusta on olemassa myös mobiiliversio, jonka voi ladata omalle älypuhelimelleen. Lisää tietoa ja ohjeita Lissu Liikenteenseurannasta löytyytäältä.

  Mobiilisovellukset. Tampereen paikallisliikenteeseen on olemassa joukko erilaisia mobiilisovelluksia erilaisille puhelimille ja käyttöliittymille. TKL on lisännyt mobiilisovellukset nettisivuilleen, josta niitä pääsee tarkastelemaan.

Liikunta ja ulkoilu

 • Liikunta ja ulkoilu
 • Liikunta ja ulkoilu

  Tamperelaista korkeakoululiikunta järjestää TAMKin, TTY:n ja Tampereen yliopiston kampuksilla Unipolisport. Tampereen kaupungin sivuilta puolestaan löydät tietoa Tampereen liikuntapaikoista ja -mahdollisuuksista aina uimahalleista urheilukenttiin, ulkoilualueisiin ja ohjattuun liikuntaan.

 • Unipoli Sport
 • Unipoli Sport

  Unipoli Sport on tamperelaisten korkeakouluopiskelijoiden kolmella kampuksella oleva yhteinen liikuntayhteisö, jonka muodostavat Tampereen teknillinen yliopisto, Tampereen yliopisto ja Tampereen ammattikorkeakoulu. Unipoli Sportin liikuntapalvelut ovat avoinna kaikille TTY:n, TaY:n ja TAMKin 35 000 korkeakouluopiskelijalle ja 5 000 työntekijälle. Kaikki perustutkinto- ja jatko-opiskelijat voivat käyttää palveluita niin kauan kuin opiskeluoikeus on voimassa.

  Unipoli Sport mahdollistaa laadukkaammat, monipuolisemmat ja tasavertaiset liikuntapalvelut Tampereen alueen korkeakoulujen opiskelijoille ja henkilökunnalle. Käytössä siis kolmen korkeakoulun liikuntapalvelut vain yhdellä edullisella maksulla!

  Unipoli Sportin liikuntapalvelut ovat opiskelijoiden ja henkilökunnan käytössä vuoden ympäri (juhlapyhinä ja loma-aikoina kiinni). Unipoli Sport -liikuntamaksu maksetaan oman korkeakoulun käytäntöjen mukaisesti. Liikuntamaksun voi maksaa kausittain tai koko vuodeksi kerrallaan. Maksusuorituksen jälkeen palveluita voi käyttää kaikilla kampuksilla (erillinen kulkuoikeuksien päivitys tarvitaan jokaisessa kohteessa erikseen).

  Tutustu liikuntatarjontaan, tiloihin, palveluihin ja aukiloihin tarkemmin Unipoli Sportin nettisivuilla.

 • Opiskelijoiden liikuntaharrasteseurat
 • Opiskelijoiden liikuntaharrasteseurat

  Turvoke

  Tampereen teknillisellä yliopistolla liikuntapalvelut järjestää Teekkareiden Urheilu- ja Voimailukerho ry (TUrVoKe ry). TUrVoKe:n alaisuudessa toimii erilaisia lajijaostoja, joissa harrastetaan lukuisia erilaisia urheilulajeja samanhenkisessä porukassa.

  TUrVoKe ry:n jäseniksi liittyvät automaattisesti kaikki TTY:n opiskelijat Unipoli Sport -liikuntamaksulla. Liikuntamaksun maksettuaan TUrVoKen jäsenet voivat liittyä lajijaostojen varsinaisiksi jäseniksi. Oman oppilaitoksensa Unipoli Sport maksun maksettuaan TAMKin ja TaY:n opiskelijat ja henkilökunta voivat liittyä TUrVoKeen lajijaostotoimintaan kannatusjäseninä. Useimmilla jaostoilla on käytössään pieni jäsenmaksu.

  TUrVoKe:n toimivat lajijaostot

  Lisäksi TTYY:n kerhoista TaKoRU harjoittaa ammuntaa ja Lanita tanssipelaamista.

  Utasport

  UtaSport ry onTampereen yliopiston opiskelijoiden ja henkilökunnan liikuntayhdistys, jonka päämääränä on huolehtia opiskelijoille suunnattujen monipuolisten ja mielekkäiden liikuntamahdollisuuksien luomisesta. UtaSport järjestää esimerkiksi kaikille opiskelijoille ja henkilökunnalle suunnattuja liikunnallisia tapahtumia ja kursseja.

  Yhdistyksen toiminnan ytimessä ovat lajikerhot, jotka aktiivisella toiminnallaan edistävät opiskelijoiden mahdollisuuksia eri lajien harrastamiseen. Lajikerhot antavat hajanaisesti harrastaville opiskelijoille yhden paikan kokoontua, ystävystyä ja harrastaa. UtaSportilla on syksyllä Atalpassa käytössä palloiluvuoroja, joita lajikerhot voivat käyttää. Lajikerhojen toiminta on avointa kaikille kiinnostuneille.

  UtaSportin jäseneksi voit liittyä maksamalla jäsenmaksun. Lisätietoa vuoroista, jäseneksi liittymisestä ja lajikerhoista saat UtaSportin kotisivuilta.

  UtaSportin toimivat lajikerhot

  • frisbeegolf: TYKKi – Tampereen yliopiston Korin Kilistäjät
  • hevoslajit: Piffi
  • jääkiekko: TUHO – Tampere University Hockey
  • lentopallo: UtaLe
  • tanssi: UtaDance

  Lisäksi oma itsenäinen seuransa FreezeBees ry harjoittaa ultimatea.

  Tolu

  Tampereen orastavat lihakset urheiluseuran (Tolu ry) tarjoaa liikunta-aktiviteetteja Tamkon opiskelijoille. Tolu järjestää kevät- ja syyslukukaudella viikottaisen vakiovuoron sekä kesäaikaan beach volleytä. Lisäksi Tolu järjestää muitakin liikuntatempauksia pitkin vuotta.

  TAMKin opiskelijoilta ja henkilökunnalta Tolu ei kerää varsinaista jäsenmaksua. TTY:n ja TaY:n opiskelijat ja henkilökunta voivat liittyä mukaan toimintaan maksamalla kannatusjäsenmaksun.

  Tamkon/Tolun toimivat kerhot

 • Muita liikunta­ ja ulkoiluharrastus mahdollisuuksia
 • Muita liikunta­ ja ulkoiluharrastus mahdollisuuksia

  Lista tamperelaisista lajiseuroista

  Opiskelijoiden omat urheiluseurat eivät ole ainoa mahdollisuus harrastaa. Tampereen kaupungin sivuilla on listattu tamperelaiset urheiluseurat. Kiinnostaa sinua sitten, kriketti, kyykkä, taitouinti tai capoiera listasta löytyy ratkaisu.

  Ahjolan kansalaisopisto

  Kohtuuhintaisia liikuntakursseja, esimerkiksi joogaa ja taijia.

  Tampereen työväenopisto

  Monenlaisia, edullisia liikuntakursseja. Esimerkiksi tanssia, pilatesta ja venyttelyä.

 • Tampereen kaupungin liikuntatilat
 • Tampereen kaupungin liikuntatilat

  Tampereen kaupungin sivuilta löydät tietoa Tampereen liikuntapaikoista ja -mahdollisuuksista aina uimahalleista urheilukenttiin, Ulkoilualueisiin ja ohjattuun liikuntaan. Liikuntapaikat ja -palvelut ovat kaikkien kuntalaisten käytettävissä. Liikuntapaikkojen omilta sivuilta löydät tietoa liikuntapaikkojen aukioloajoista, hinnoista ja sijainneista sekä bussiyhteyksistä. Opiskelijat saavat alennusta muun muassa uimahalleissa.

  Alla olevista linkeistä löydät  oman lajisi tamperelaiset urheiluseurat ja linkin avustusten hakemiseen omalle seurallesi. Nettisivuilta löydät myös lomakkeen, jolla järjestöt ja yksityiset henkilöt voivat hakea käyttövuoroja liikuntapaikoilta. Lomake tulee täyttää, tulostaa a käyttövuorohakemuksen ja toimittaa sen liikuntapalveluihin, os. Suvantokatu 4, 33100 Tampere.

  Yleistä

  Uimahallit

  Jäähallit

  Urheiluseurat

  Järjestöjen avustukset

  Liikuntapaikkojen aukioloajat

  Käyttövuorojen hakeminen

 • Muita liikuntatiloja
 • Muita liikuntatiloja

  Tampereella on paljon erilaisia kuntokeskuksia ja liikuntaseuroja. Opiskelija-alennuksia tarjoavat liikuntapaikat löydät Opiskelijan Tampereen opiskelijaedut-osiosta.

  Tässä listattuna paikkoja, joissa voi pelata biljardia, pingistä sekä keilailla.

  Biljardi ja keilailu

  Galaxie Center on suuri biljardisali Rautatienkadulla siellä on 20 pool-pöytää, kolme snooker-pöytää sekä muita pelejä.

  Kaupin keilahalli sijaitsee Kaupin urheilupuiston kupeessa. Hallissa on 24 rataa. Rata opiskelijoille klo 9-16 16€/h. Kenkien vuokraus 2€/h. Myös kursseja ja kilpakeilausta.

  Kaatopaikka sijaitsee Tampere Areenalla. Hohtokeilausta. Rata 27-32€/h. Kenkävuokra 2€.

  Space bowling & billiards Hämeenkadulla. Hohtokeilausta, biljardi- ja snooker-pöytiä. Keilarata 29-39€/h, kenkävuokra 2€.

 • Ulkoilma ja kuntoilu
 • Ulkoilma ja kuntoilu

  Urheilupuistot

  Kaupin urheilupuisto on laaja, yhtenäinen virkistysalue lähellä kaupungin keskustaa. Kaupissa on pesäpallo- ja jalkapallokenttiä, viisi tenniskenttää, yksityinen keilahalli, vinttikoirarata ja jousiammuntarata. Lisäksi Kaupin maastossa on noin 32 kilometriä valaistua ulkoilureittiä, jotka toimivat talvisin hiihtolatuina.

  Tampereen stadion tunnetaan myös Ratinan Stadionina. 66 x 105 metrin laajuinen jalkapallokenttä ja korkeatasoiset yleisurheilun suorituspaikat. Yleisurheilun suorituspaikat ovat vapaasti kaikkien käytettävissä silloin kun stadionilla ei ole mitään erityistä tapahtumaa.

  Pyynikin urhelilukenttä on 1930-luvulla valmistunut urheilukenttä, jota ympäröi 350 metrin kuusiratainen juoksurata. Kentällä on toukokuussa 2008 asennettu kolmannen sukupolven tekonurmi.

  Ulkokuntosalilaitteet Kuntoilijoiden vapaassa ympärivuotisessa käytössä on yhdeksän monipuolisilla ulkokuntosalilaitteilla varustettua kuntoilupistettä ympäri Tamperetta.

  Uimarannat ja Beach Volley

  Tampereen kaupungin nettisivuilta löytyy lista Tampereen lukuisista uimarannoista, jotka on aakkostettuina. Jokaisesta rannasta on sen sijainnin esittävä linkki kartalle. Rannoilla voi uimisen lisäksi esimerkiksi pelata rantalentistä. Kaupungin ylläpitämiä beachvolleykenttiä on yhteensä kaksitoista. Kentillä ei ole vuoroja ja ne ovat maksuttomia.

  Melonta ja soutaminen

  Kaukajärven soutu- ja melontastadion Soutajille on stadionilla kuusi ja melojille yhdeksän rataa. Kaukajärvellä on myös mahdollisuus pelata kanoottipooloa.

  Takon soutajat järjestää muun muassa soutuspinningiä (7€/ kerta. 10-kerran kortti 60€) ja vuokraa kirkkoveneitä

  Tampereen vihuri järjestää melontakursseja ja -retkiä

  Pirkan melojat toiminta painottuu ratamelontaan ja kilpailuun, mutta seurassa on jäseninä myös retki- ja kuntomelojia.

  Kajak Tampere kanoottipooloa, retkimelontaa, koski- ja rodeomelontaa.

  Talviurheilu

  Tampereella on monenlaisia paikkoja harrastaa talviurheilua kuten luistelukenttiä, latuja ja talviuintipaikkoja. Alla olevista linkeistä selviää, mistä näitä paikkoja löytyy. Luistinkentät ja kaukalot sekä ladut ovat kaupunkilaisten käytettävissä. Laskettelusta ja talviuinnista täytyy maksaa.

  Kaukalot ja luistinkentät Luistinradat ovat arkipäivisin pääsääntöisesti koulujen ja päiväkotien käytössä. Niihin jaetaan myös joitakin ilta- ja viikonloppuvuoroja. Muulloin luistinradat ovat kaikkien käytettävissä.

  Ladut Tampereella on noin 80km valaistuja latuja.

  Laskettelurinteet Tampereen kaupunki on vuokrannut kaksi laskettelurinnettä Tampereen Rinteet Oy:lle. Lasketella voi Hervannassa ja Mustavuoressa.

  Talviuintipaikat Tampereella on sekä saunallisia että saunattomia talviuintipaikkoja.

  Kalastus ja ravustus

  Jokaisella kaupungissa asuvalla on oikeus kalastaa Tampereen kaupungin omistamilla vesialueilla. Kalastamisessa ja ravustamisessa yhteisillä vesialueilla, joissa kaupunki on osakkaana, noudatetaan kalastuskuntien päätöksiä. 18 – 64-vuotiailla pitää olla tosite kalastuksenhoitomaksun suorittamisesta. Lisätietoa kalastuksesta ja ravustuksesta sekä tarvittavista luvista löytyy täältä.

 • Tampereen saunapaikat
 • Tampereen saunapaikat

  Yleiset saunat

  Kaupinojan sauna Näsijärven rannalla UKK-instituutin tuntumassa. Myös talviuintipaikka. Kerta-, sarja- ja vuosikortteja. Kertalippu 7 €. 12 kerran kortti opiskelijoille 40 €.

  Rauhaniemen kansankylpylä  (Kuvassa) Rauhaniemen rannalla. Myös talviuintipaikka. Kertalippu 6€, 10 kerran kortti opiskelijoille 32€.

  Kaukajärven uimala Uimaranta ja talviuintipaikka. Kertalippu 5,5€. 10 kerran kortti 40 €.

  Nekalan siirtolapuutarhan sauna Avoinna kesäaikaan, toukokuun puolivälistä alkaen.

  Rajaportin sauna Suomen vanhin edelleen toiminnassa oleva yleinen sauna Pispalassa. Tarjolla kerta-, sarja- ja vuosilippuja. Kertalippu 5-8 €. 10-ruksin kortti opiskelijalle 30 €. Saunaa voi varata myös yksityistilaisuuksiin.

  Vuokrattavat saunatilat

  Opiskelijajärjestöjen saunat & saunat, joista saa opiskelija-alennusta

  Amos-klubi Tampereen lääketieteellisen kandidaattiseuran sauna- ja juhlatila Varastokadulla yliopiston kupeessa. Rekisteröity 120 hengelle ja sopii siis isompiinkin juhliin. Hinta 203-440€

  Solun sauna Tamkon toimiston (Solun) alakerrassa oleva kokous- ja saunatila, joka on mitoitettu 35 hengelle. Hinta opiskelijoille 120-180€

  Sorin sauna & klubi Boomi ry:n sauna- ja juhlatilat Sorin aukiolla. Saunatilat sopivat n. 40 hengelle , klubi jopa sadalle. Hinnat opiskelijoille: Sauna 250-310€, Sorin klubi 420-520€

  YTHS-sauna TTY:n liikuntayhdistys TUrVoKe ry:n sauna keskustassa, aivan yliopiston vieressä. Saunalle sopii n. 20-30 henkeä. Uima-allas ja takka. 250-380€

  Juveneksen saunat Kymmenen saunatilaa, joista suurin osa keskustassa.

  Muita saunatiloja

  Elitesaunat Kolme saunatilaa Keskustori, Kymppikerho ja Kasari.

  Jänissaaren saunatilat  Näsinjärven purjehdusseuran saunatilat. Hinnat: 150€/3h, 200€/6h

  Laulutalo Mieskuoro Pirkan laulajine sauna- ja juhlatila hinnat alk. 250€

  Luonnonhyvä -sauna Tullintorilla. Hinta: 295-375€

  Näsin sauna Linkosuon saunatila parille kymmenelle hengelle 350-420€

  Pisparanta  Uima-altaallinen saunatila Pispalassa. Saunoa saa kahteen asti. Hinta: 400-450€

  Ratinan sauna Ratinan sauna keskustassa tarjoaa upeat puitteet illanvieton järjestämiseen. Hinnat 275-330€ + Alv 24%.

Opiskelu Tampereella

 • Opiskelu Tampereella
 • Opiskelu Tampereella

  Joka kuudes tamperelainen on opiskelija. Tampereen neljässä korkeakoulussa; Tampereen yliopistolla, Tampereen teknillisellä yliopistolla, Tampereen ammattikorkeakoulussa ja Poliisiammattikorkeakoulussa opiskelee yhteensä 35000 opiskelijaa. Tampereen alueen lukioissa ja ammattikouluissa opiskelee myös 35000 opiskelijaa.

 • Lukio-opiskelu
 • Lukio-opiskelu

  Tampereen kaupunki tarjoaa lukiokoulutusta noin 3 200:lle päivälukion ja noin 800 aikuislukion oppilaalle. Kaupungin ylläpitämiä päivälukioita on kuusi, aikuislukioita yksi, ja muiden tahojen ylläpitämiä lukioita viisi.

  Lukiokoulutus antaa paitsi hyvän yleissivistyksen ja kielitaidon, myös valmiuksia itsensä kehittämiseen ja jatko-opiskeluun. Kun on suorittanut ylioppilastutkinnon, voi pyrkiä hyvin monenlaisiin jatko-opintoihin.

  Lukio-opiskelu on teoreettisempaa kuin peruskouluopiskelu, ja työtavat eroavat peruskoulun työtavoista: lukiossa itsenäinen työskentely korostuu. Lukiot tekevät paljon yhteistyötä muiden oppilaitosten, järjestöjen ja elinkeinoelämän kanssa.

  Päivälukiot

  Monet lukioista painottavat opetuksessaan jotakin ainetta: kuvataidetta, musiikkia, luonnontieteitä, liikuntaa, viestintää, ilmaisutaitoa, matematiikkaa ja tietotekniikkaa, kansainvälisyyttä, kieliä, ympäristöä ja luovaa osaamista. Esimerkiksi Tammerkosken lukio on kuvataidepainotteinen, Sammon keskuslukiossa taas voi opiskella urheilulinjalla ja viestintälinjalla. Tampereen lyseon lukion IB-linjalla puolestaan saa englanninkielistä opetusta ja siellä on mahdollista suorittaa kansainvälinen ylioppilastutkinto. Yksityinen Tampereen yhteiskoulun lukio painottaa ilmaisutaitoa.

   

  Yhdistelmätutkinnot (ammattilukio)

  Lukiokoulutus ja ammattikoulutus voidaan yhdistää: opiskelijoilla on mahdollisuus suorittaa valinnoistaan riippuen kolmen tai neljän vuoden aikana koko lukio, ylioppilastutkinto ja ammattitutkinto. Ammattilukio-opinnot järjestetään yhteistyössä Tampereen aikuislukion ja Tampereen seudun ammattiopiston kanssa.

  Tietoa Tampereen seudun ammattiopisto Tredun sivuilla.

   

  Aikuislukio

  Tampereen aikuislukiossa lukion voi suorittaa iltaopintoina. Opetussuunnitelma ja lukujärjestys mahdollistavat opiskelijan itsenäisen opintojen suunnittelun. Lukion suorittaminen kestää yleensä kahdesta neljään vuotta, riippuen entisistä opinnoista. Aikuislukiossa toimii myös etälukio, jossa opiskelu jakautuu lähi- ja etätyöskentelyyn. Aikuislukiossa toimii myös aikuisten peruskoulu.

 • Ammatillinen koulutus
 • Ammatillinen koulutus

  Tällä sivulla on linkkejä tamperelaisten ammatillista koulutusta tarjoavien tahojen sivuille. Emme vastaa kaupungin ulkopuolisten tahojen ylläpitämien sivujen sisällöistä.

  Tampereen seudun ammattiopisto Tredu

  Tampereen seudun ammattiopisto Tredu on Tampereen kaupungin ylläpitämä. Tredussa on nuorisoasteen opiskelijoita noin 8 000, aikuisopiskelijoita 10 000 ja oppisopimusopiskelijoita 3 600.

  Tredu toimii kahdessakymmenessä eri toimipisteessä Tampereella, Ylöjärvellä, Nokialla, Kangasalla, Lempäälässä, Orivedellä, Ikaalisissa ja Virroilla. Koulutuspalveluja tarjotaan paitsi Pirkanmaalla myös muualla Suomessa.

  Tredussa on tarjolla yli 30 ammatillista perustutkintoa eri koulutusohjelmineen, 35 ammattitutkintoa ja 11 erikoisammattitutkintoa sekä monipuolisia työelämän kehittämispalveluja. Tredussa voi opiskella myös englanniksi, suorittaa ammatillisia yhdistelmätutkintoja sekä ammatillisten ja lukio-opintojen yhdistelmiä. Tredu tarjoaa myös oppisopimuspalveluja.

  Ammatillisiin perustutkintoihin hakeudutaan yhteishaun kautta ja aikuiskoulutuksiin erillisissä hauissa. Osaan aikuiskoulutuksista on jatkuva haku.

   

  Linkkejä muihin Tampereella sijaitseviin ammatillisiin oppilaitoksiin

  Ahlmanin ammattiopisto/Ahlman-instituutti

  http://www.ahlman.fi

  Poliisiammattikorkeakoulu

  http://www.polamk.fi/

  Tampereen Aikuiskoulutuskeskus, TAKK

  http://www.takk.fi/

  Tampereen konservatorio

  http://www.tampereenkonservatorio.fi/

  Tampereen palvelualan ammattiopisto

  http://www.tpa.fi/

 • Tampereen yliopisto
 • Tampereen yliopisto

   

  Tampereen yliopisto on yhteiskunnallisesti vaikuttava sivistysyhteisö, jonka opintoaloissa korostuvat yhteiskunnan ja terveyden tutkimus ja opetus sekä monitieteisyys. Tampereen yliopisto tarjoaa opetusta yhdeksässä tieteenalayksikössä, joissa on mahdollista opiskella muun muassa yhteiskunta-, kasvatus- ja kielitieteitä sekä lääketiedettä.

  Kalevantie 3, 33100 Tampere

   www.uta.fi

 • Tampereen teknillinen yliopisto
 • Tampereen teknillinen yliopisto

 • Tampereen ammattikorkeakoulu
 • Tampereen ammattikorkeakoulu

 • Poliisiammattikorkeakoulu
 • Poliisiammattikorkeakoulu

Työllistyminen

 • Työllistyminen
 • Työllistyminen

  Kullakin korkeakoululla on omat ura- ja rekrytointi sekä harjoittelupalvelut. Lisäksi Tampereella opiskelijaa työllistymisessä auttavat esimerkiksi Demola ja Kauppakamari.

  Pääset selailemaan tämän kategorian osioita nuolinäppäimillä oikealle ja vasemmalle.

 • TAMK ura­ ja rekrypalvelut
 • TAMK ura­ ja rekrypalvelut

  TAMKissa rekrytointipalveluista vastaa TAMKrekry.TAMKrekry välittää harjoittelu- ja työpaikkoja opiskelijoille ja vastavalmistuneille Jobstep.net ja Jobstep- sote -järjestelmien avulla, järjestää erilaisia työelämä- ja koulutustapahtumia sekä koordinoi TAMKin alumnitoimintaa.

  Lisäksi TAMKrekry tukee opiskelijoiden työnhakua ja urasuunnittelua järjestämällä erilaisia työelämä- ja koulutustapahtumia sekä välittämällä harjoittelu- ja työpaikkoja Tampereen ammattikorkeakoulun opiskelijoille ja vastavalmistuneille. TAMKrekryn kautta voidaan järjestää esittely- ja rekrytointitilaisuuksia, joissa työnantajille tarjoutuu mahdollisuus esitellä yrityksensä tai organisaationsa toimintaa ja luoda kontakteja tulevaisuuden osaajiin.

  Työnvälityksessä käytetään ammattikorkeakoulujen valtakunnallista työnvälitys- ja tietopalvelua Jobstep.net. Palvelun avulla opiskelija voi kertoa osaamisestaan työnantajille tallentamalla järjestelmään oman ansioluettelonsa sekä selata työnantajien ja TAMKrekryn jättämiä avoimia työpaikkoja. Sosiaali- ja terveysalan harjoittelupaikkojen välityksessä käytetään Jobstep-sote-järjestelmää. Jobstep-sote on Jobstep.net-työnvälityspalvelun osa, jonka kautta välitetään suuri osa sosiaali- ja terveysalan harjoittelupaikoista.

 • TTY ura­ ja rekrypalvelut
 • TTY ura­ ja rekrypalvelut

  TTY:llä ura- ja rekryasioista vastaa Adecco-TTY, joka tarjoaa apuaan opiskelijalle alkuopinnoista alkaen aina valmistumiseen saakka ja sen jälkeenkin. Päätehtävänään Adecco välittää opiskelijoille kesätyöpaikkoja, harjoittelupaikkoja, diplomityöpaikkoja, vakituisia työpaikkoja, projektityöpaikkoja tai vaikkapa päivän-pari kestäviä eri alojen keikkatöitä lisätienestimahdollisuudeksi opiskeluiden oheen. Adeccon henkilöstövuokrauspalvelut ovat myös TTY:n opiskelijoiden käytettävissä.  Katso avoimet työpaikat tästä.

  Adecco-TTY tukee sekä opiskelijoita että vastavalmistuneita työnhaussa ja urasuunnittelussa monin keinoin. Opiskelijat saavat kattavaa tietoa ja ohjeistusta työmarkkinoista, kotimaan/ulkomaan työharjoittelusta ja hyvät yhteydet yliopistosta työelämään. Adecco-TTY pyrkii myös antamaan koulutusta ja neuvontaa koskien työelämä- ja työnhakuasioita (esim. hyvän CV:n kirjoittaminen tai työhaastatteluihin valmistautuminen). Lisäksi Adecco-TTY ylläpitää työpaikkailmoitussivustoa Adecco-TTY:n sivustolla.

  Adecco-TTY myös järjestää työnhaussa opastavaa ja työelämävalmiuksia kehittävää koulutusta ja valmennusta opiskelijoille. Lyhytkurssien ja luentojen tavoitteena on antaa opiskelijoille yleistä tietoa työelämästä ja työmarkkinoista, opastaa työnhakuun liittyvissä asioissa sekä kehittää työelämässä vaadittavia erityistaitoja. Kurssit ja luennot ovat opiskelijoille maksuttomia.

 • TAY ura­ ja rekrypalvelut
 • TAY ura­ ja rekrypalvelut

  Tampereen yliopiston ura- ja rekrytointipalvelut tarjoaa yliopiston opiskelijoille ja vastavalmistuneille erilaisia palveluita työelämäpohdintojen sekä aktiivisen työnhaun tueksi.

  Palvelut opiskelijoille ja vastavalmistuneille:

  • Löydät sivuiltamme avoimia työ- ja harjoittelupaikkoja opiskelijoille ja vastavalmistuneille!
  • Työelämätietoa mm. valmistuneiden sijoittumisesta työelämään
  • Koulutuksia oman osaamisen tunnistamiseen ja osaamisen viestimiseen työnhakutilanteissa.
  • Neuvontaa erilaisissa työnhaun kysymyksissä.
  • Uraohjauksessa aikaa omien opiskelu- ja työelämäkokemusten punnintaan työelämän näkökulmasta.
  • Kurkistuksia työelämään erilaisissa uratapahtumissa.

  Tutustu nettisivuihin ja ota yhteyttä!

 • Tampereen kaupungin rekrytointipalvelut
 • Tampereen kaupungin rekrytointipalvelut

  Tampereen kaupunki on Pirkanmaan suurin työnantaja. Kaupungilla työskentelee noin 15 000 työntekijää lähes 2 000 eri yksikössä. Pienistä yksiköistä muodostuu suuri joukko, joka mahdollistaa kaupungin toiminnan.

  Iso työnantaja tarjoaa mielenkiintoisia ja haastavia työtehtäviä hyvillä työsuhde-eduilla. Omaan työnkuvaan ja sisältöön voi vaikuttaa monin tavoin.

  Lisätietoja:

  Kaupunki työnantajana

  Kesätyö

  Lisäksi Tampereen kaupungin rekrytointipalvelut TampereRekry auttaa työnhakuasioissa osoitteessa Naulakatu 2, 33101 Tampere.

  Tampereen työ- ja elinkeinotoimisto sivuilta löytyy paikallista tietoa avoimista työpaikoista ja muusta aineeseen liittyvästä.

  Tampereen kaupungin työpaikkoja haetaan pääsääntöisesti sähköisesti rekrytointijärjestelmä IMURIssa. Halutessasi voit lähettää hakemuksen postitse osoitteeseen: Tampereen kaupunki, Kirjaamo, PL 487, 33101 Tampere. Kirjekuoreen ja hakemukseen on merkittävä haettavan tehtävän nimike ja viitekoodi. Sähköisten hakemusten tulee olla perillä klo 23.59 (huomioi mahdolliset rekrytointijärjestelmän päivityksestä johtuvat muutokset hakemusten jättöajassa) ja postitse saapuvien hakemusten klo 15.00 mennessä. Myöhässä tulevia hakemuksia ei voida ottaa haussa huomioon.

  IMURIssa voit selailla avoimia työpaikkoja, hakea sinua kiinnostavaan tehtävään ja jättää avoimen hakemuksen. Kun olet hakenut IMURIssa avoinna olevaa työpaikkaa, saat sähköpostiisi vahvistuksen siitä, että hakemus on vastaanotettu.

  Sijaisten välitys hoidetaan sijaisrekisterillä.

 • Demola
 • Demola

  tulossa…

 • Kauppakamari
 • Kauppakamari

  Tampereen kauppakamari edistää Pirkanmaalla elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä, yrittäjyyttä, tervettä kilpailua ja kansainvälistymistä sekä valvoo elinkeinoelämän etuja ja edistää elinkeinoelämän ja viranomaisten välistä yhteistoimintaa. Kauppakamari tarjoaa palveluitaan jäsenyrityksilleen ja sidosryhmille. Saat niistä lisätietoja Kauppakamari nettisivuilta.

  Kauppakamari tekee myös paljon selvityksiä alueen elinkeinoista, yritystoiminnasta ja kansainvälisestä kaupasta. Autamme mielellämme esimerkiksi graduntekijöitä ja opiskelijoita löytämään ajantasaista tietoa alueen yritystoiminnasta.

  Kauppakamari kouluttaa – päivitä ammattitaitoasi

  Tampereen kauppakamari toimii ajankohtais- ja päivityskouluttajana Pirkanmaan alueella. Kauppakamari tarjoaa koulutusta taloushallinnon, henkilöstöhallinnon, kansainvälistymisen, esimies- ja myyntityön aloilta ja järjestää vuosittain noin 40 koulutustilaisuutta, johon osallistuu noin 900 henkilöä. Koulutustarjonta on suunnattu ensisijaisesti jäsenyritysten avainhenkilöille sekä muille sidosryhmille.

Ah, Tampere – tuo Suomen opiskelijaystävällisin kaupunki! Suomen toiseksi ja pohjoismaiden kuudenneksi suurimpana kaupunkikeskuksena Tampereen palvelut riittävät vaativallekin opiskelijalle. Eikä siinä vielä – näitä palveluita saa erittäin opiskelijaystävällisin hinnoin! Tampereella opiskelijan euro on 1,20€!

Tampereella tehdään tosissaan töitä Suomen Opiskelijaystävällisin kaupunki -tittelin eteen. Se on kirjattu Tampereen kaupungin strategiaan.  Kaupungissa on toimiva joukkoliikenne sekä kattavat ulkoilu- ja harrastusmahdollisuudet. Tampereella on lisäksi elävä teatteri-, musiikki- ja festivaalikulttuuri. Tutustu lisää näillä sivuilla!

 

Tapahtumat

 • Late Christmas Party for International Students of Tampere
 • Late Christmas Party for International Students of Tampere

  28.12.2017 >>>> 28.12.2017 | Puutarhakatu 17, Tampere

  Late Christmas Party for International Students of Tampere,

  on Thursday 28th of December at 4 pm at Evangelical Free Church (Vapaakirkko) Puutarhakatu 17

   

  You are welcome to join us and enjoy a fun and relaxed programme, free food, baking and decorating Christmas cookies, carols and more.

   

  For further information call or tect 040 511 0674 (Juhani) or email: tampere@svk.fi

   

 • Christmas Carol Service
 • Christmas Carol Service

  13.12.2017 >>>> 13.12.2017 | Vanha kirkko, Keskustori Tampere

  Christmas Carol Service -englanninkieliset joululaulut

  at The Old Church of Tampere, on Wednesday December 13, at 7 pm.

  With

  ICCK Choir with Anu Neuvonen

  Johan Plomp, organ

  Lotte Nyberg, trumpet

  Mika Sihvonen, guitar

  Revs. Ville Aalo & Risto Korhonen.

   

  One of the highlights of the year. This wonderful event consists of traditional Christmas songs and Bible readings read by the members of ICCK and local Finnish-British Society. After the event tea and Christmas delicacies served.

   

  Come and experience the Christmas spirit!

   

  Organised by: The International Congregation of Christ the King, Tampere (ICCK) & Finnish-British Society &Tampere Lutheran Parishes & Anglican Church in Finland

 • Teekkarikuoro: Jouluun hiljaiseen
 • Teekkarikuoro: Jouluun hiljaiseen

  15.12.2017 >>>> 15.12.2017 | Pyynikin kirkkopuisto, 33210 Tampere

  Joulukonsertti Jouluun hiljaiseen on Teekkarikuoron jo perinteeksi muodostunut tapa toivottaa kuulijoilleen rauhallista joulua ja tarjota pieni hetki joulutunnelmaa loppuvuoden kiireiseen aikaan. Tänä vuonna kuoro pitää kaksi joulukonserttia, Kangasalan kirkossa ja Tampereella Aleksanterin kirkossa.

  Teekkarikuoro on tunnettu tasapainoisesta soinnistaan ja raikkaasta ohjelmistostaan. Joulukonsertissa kuullaan sekä perinteisiä joululauluja että uutta joulumusiikkia. Monet kuultavista lauluista esitetään tuoreina sovituksina, sillä kuoron riveissä on laulajia, jotka tekevät sovituksia kuorolle. Konsertin nimikkoteos Jouluun hiljaiseen on käännöskappale, jonka sovitus ja suomennos ovat kuorolaisten käsialaa.

  Teekkarikuoroa johtaa Johanna Lantto.

 • Teekkarikuoro: Jouluun hiljaiseen
 • Teekkarikuoro: Jouluun hiljaiseen

  11.12.2017 >>>> 11.12.2017 | Ainontie 1, 36200 Kangasala

  Joulukonsertti Jouluun hiljaiseen on Teekkarikuoron jo perinteeksi muodostunut tapa toivottaa kuulijoilleen rauhallista joulua ja tarjota pieni hetki joulutunnelmaa loppuvuoden kiireiseen aikaan. Tänä vuonna kuoro pitää kaksi joulukonserttia, Kangasalan kirkossa ja Tampereella Aleksanterin kirkossa.

  Teekkarikuoro on tunnettu tasapainoisesta soinnistaan ja raikkaasta ohjelmistostaan. Joulukonsertissa kuullaan sekä perinteisiä joululauluja että uutta joulumusiikkia. Monet kuultavista lauluista esitetään tuoreina sovituksina, sillä kuoron riveissä on laulajia, jotka tekevät sovituksia kuorolle. Konsertin nimikkoteos Jouluun hiljaiseen on käännöskappale, jonka sovitus ja suomennos ovat kuorolaisten käsialaa.

  Teekkarikuoroa johtaa Johanna Lantto.

 • Itsenäisyyspäivän vastaanotto livenä Passionissa
 • Itsenäisyyspäivän vastaanotto livenä Passionissa

  6.12.2017 >>>> 6.12.2017 | Tullikamarin Aukio 1

  Näytämme Linnan Juhlat Passionissa kaupungin parhaalta ruudulta kokonaisuudessaan.

  Tule bongaamaan hienoimmat asut ja hassuimmat sukat ja ota kaverisikin mukaan.

Siirry tapahtumiin >>>>

Blogi

 • Opiskelijan Tampere ry hakee toiminnanjohtajaa!
 • Opiskelijan Tampere ry hakee toiminnanjohtajaa!

    Opiskelijan Tampere ry on Pirkanmaan suurin opiskelijamarkkinointia ja -palveluita tuottava organisaatio, joka tarjoaa palveluitaan 35.000 pirkanmaalaiselle korkeakouluopiskelijalle, yli 200 yr…

  Lue lisää…

 • KampusFest behind the scenes
 • KampusFest behind the scenes

  ”Kaiken kaikkiaan mahtavinta oli yhdessä tekeminen ja nähdä miten paljon innokkaat vapaaehtoiset ovat valmiita laittamaan aikaa tällaisen projektin toteutumiseksi. Oli myös aivan mahtavaa nähdä itse t…

  Lue lisää…

 • Opiskelijoiden bileäänitorvi Igor Parri: ”Myyn itseäni”
 • Opiskelijoiden bileäänitorvi Igor Parri: ”Myyn itseäni”

    ”Kaikki on suhteellista ja menestystä oli, mutta en ollut tyytyväinen. Tarvitsin lisää oppia, lisää verkostoja.” -Igor Parri.   Olin 23-vuotias, seisoin lentokentällä ja kädessäni oli iso…

  Lue lisää…

 • Learning by doing – Demola Tampere
 • Learning by doing – Demola Tampere

    “Our professor told us once, ”Trust your talent!” If you are eager to learn something or to be a professional in some field, go for it! Even though it is hard, go for it! You don’t have experie…

  Lue lisää…

 • Opiskelijan Tampereen timanttiset vinkit uusille opiskelijoille
 • ei kuvaa

  Opiskelijan Tampereen timanttiset vinkit uusille opiskelijoille

  Opiskelijan Tampereen timanttiset vinkit uusille opiskelijoille   Onneksi olkoon Tampereen valitsemisesta ja siitä, että Tampere valitsi sinut!   Opiskelijan Tampere on opiskelijoiden oma juttu, ja me…

  Lue lisää…

Siirry blogiin >>>>