Suomen opiskelijaystävällisin kaupunki

Ryhmä 35 000

Ryhmä 35 000 on Tampereen korkeakouluopiskelijoiden kaupunkivaikuttamiseen keskittynyt edunvalvontaryhmä. Ryhmään kuuluvat Tampereen ylioppilaskunta ja Tampereen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta. Ryhmän toimintaa tukee Opiskelijan Tampere ry.

Ryhmän nimi kuvaa korkeakouluopiskelijoiden määrää Tampereen kaupungissa. Joka kuudes tamperelainen on opiskelija. Ryhmän nimellä halutaan tuoda julki opiskelijoiden merkittävää osaa Tampereen väestöpohjassa: Opiskelijakulttuuri kuuluu Tampereen imagoon. Tampereen tulee myös jatkossa profiloitua opiskelijakaupunkina.

Ryhmämme tavoitteena on edistää kaikkien opiskelijoiden asemaa Tampereella. Vuonna 2017 teimme kunnallispoliittisen ohjelman, jossa esittelimme ne asiat, joihin vaadimme kehitystä Tampereen kaupungissa. Keräsimme kampanjan aikana listaa niistä ehdokkaista, jotka allekirjoittavat ohjelmamme tavoitteet ja sitoutuvat aktiivisesti ajamaan niiden toteutumista koko vaalikauden ajan.

Ryhmän tavoite on, että mahdollisimman moni opiskelijoiden etua ajava ehdokas valitaan Tampereen kaupungin kunnallispoliittiseen luottamustoimeen, sillä opiskelijoiden ääni tulee saada kuuluviin kunnallisessa päätöksenteossa!

Ryhmä 35 000 Facebookissa