Suomen opiskelijaystävällisin kaupunki

Ryhmä35000

Ryhmä 35 000 on Tampereen korkeakouluopiskelijoiden kunnallispoliittinen edunvalvontaryhmä. Ryhmään kuuluvat Tampereen yliopiston ylioppilaskunta, Tampereen teknillisen yliopiston ylioppilaskunta sekä Tampereen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta. Ryhmän toimintaa tukee Opiskelijan Tampere ry.

Ryhmän nimi kuvaa korkeakouluopiskelijoiden määrää Tampereen kaupungissa. Joka kuudes tamperelainen on opiskelija, johon viittaa myös ryhmän nettisivujen osoite. Ryhmän nimellä halutaan tuoda julki opiskelijoiden merkittävää osaa Tampereen väestöpohjassa: Opiskelijakulttuuri kuuluu Tampereen imagoon. Tampereen tulee myös jatkossa profiloitua opiskelijakaupunkina.

Ryhmämme tavoitteena on edistää kaikkien opiskelijoiden asemaa Tampereella. Olemme tehneet kunnallispoliittisen ohjelman, jossa esittelemme ne asiat, joihin vaadimme kehitystä Tampereen kaupungissa. Keräämme kampanjan aikana listaa niistä ehdokkaista, jotka allekirjoittavat ohjelmamme tavoitteet ja sitoutuvat aktiivisesti ajamaan niiden toteutumista koko vaalikauden ajan.

Ryhmän tavoite on, että mahdollisimman moni opiskelijoiden etua ajava ehdokas valitaan Tampereen kaupungin kunnallispoliittiseen luottamustoimeen, sillä opiskelijoiden ääni tulee saada kuuluviin kunnallisessa päätöksenteossa!

Kysy botilta opiskelusta Tampereella