Suomen opiskelijaystävällisin kaupunki

Perheellinen opiskelija

Päivähoitopalvelut

Vanhempainrahakauden päätyttyä, perhe voi valita lapsensa hoidon päivähoitolain määrittämän subjektiivisen oikeuden mukaisesti eri vaihtoehdoista seuraavasti:

  • Kotihoidon tuki, jolloin lapsen hoito tapahtuu kotona vanhempien tai muun hoitajan toimesta
  • Kunnallinen päivähoito
  • Yksityinen päivähoito, jolloin perhe voi anoa Kelalta yksityisen hoidon tukea tai hakea kaupungilta palveluseteliä palveluseteli-päiväkoteihin

Kotihoidon tuki

Kela voi maksaa kotihoidon tukea

  • alle 3-vuotiaasta lapsesta, jolle ei ole varattu kunnallista päivähoitopaikkaa
  • yli 3-vuotiaasta lapsesta, jos perheessä on alle 3-vuotias lapsi, joka saa kotihoidon tukea
  • adoptiolapsesta (ks. vanhempainetuudet adoptioperheelle)

Kela: Kotihoidon tuki

Kunnallinen päivähoito

Kunnalliseen päivähoitoon pitää hakea neljä kuukautta ennen hoidon tarvetta (äkillisen työllistymisen tai opiskelupaikan saamisen yhteydessä kaksi viikkoa ennen). Kunnallista päivähoitoa ovat päiväkotihoito, ryhmäperhepäivähoito, perhepäivähoito hoitajan kotona tai avoin varhaiskasvatustoiminta (kerhot). Hoidon laajuus voi olla kokopäiväistä tai osapäiväistä. Tampereella on mahdollista sopia myös vähäisemmästä käytöstä päivähoidossa. Päivähoitomaksut määräytyvät hoidontarpeen ja laajuuden, yhteenlaskettujen bruttotulojen ja perheen koon perusteella.

Tampereen kaupunki: Varhaiskasvatus

Yksityinen päivähoito

Yksityisen hoidon tukea voi hakea seuraaviin päivähoitomuotoihin: päiväkotihoito, ryhmäperhepäivähoito, perhepäivähoito hoitajan kotona, hoitajan palkkaaminen kotiin. Yksityisen hoidon tukeen kuuluu hoitoraha, kuntakohtainen kuntalisä ja mahdollinen tulosidonnainen hoitolisä. Tampereella yksityisen hoidon tuen kuntalisän saamisen edellytyksenä on yli 25 tunnin hoidontarve viikottain. Kuntalisän suuruus määräytyy hoitomuodon ja lapsen iän mukaan. Yksityisen hoidon tukea ei makseta kuukautta lyhyemmältä ajalta.

Palveluseteliä voi hakea palvelusetelipäiväkoteihin tai -kerhoihin. Palvelusetelin arvo määräytyy samoin periaattein kuin kunnallisen päivähoidon asiakasmaksut. Palveluseteliä voi hakea vasta sen jälkeen, kun hoitopaikka palvelusetelipäiväkodista tai -kerhosta on varmistunut. Hakemukseen tulee liittää tulotositteet. Perhe maksaa palvelusetelin omavastuuosuuden lisäksi mahdollisen erotuksen palveluntuottajan määrittämän hinnan ja palvelusetelin maksimiarvon välillä.

Tampereen kaupunki: Päiväkodit

Tampereen NNKY:n Äidikepalvelu

Vuonna 1972 toimintansa aloittanut Äidikepalvelu tarjoaa lastenhoitoapua tilapäiseen tarpeeseen. Palvelu on turvallista, vaivatonta ja kotitalousvähennyskelpoista. Välityspalvelu huolehtii kaikista työnantajamaksuista. Lastenhoitaja tilataan puhelinpäivystäjältä, joka valitsee sopivimman lastenhoitajan ja lähettää tämän perheeseen. Jokainen lastenhoitaja on käynyt lastenhoitotaitoja käsittelevän kurssin ja he ovat pääosin keski-ikäisiä naisia.

Hoitajaa tilattaessa kannattaa antaa selkeät hoito-ohjeet. On myös hyvä varata keskusteluaikaa hoitajan kanssa sekä hoidon alkaessa että sen jälkeen.  Lastenhoitajien työ on ensisijaisesti lastenhoitoa. Tarvittaessa he voivat valmistaa välipalan tai aterian. Koko päivän kestävässä hoitojaksossa hoitaja aterioi perheessä. Sairaan lapsen hoitotilanteessa on toivottavaa, että perheen terveet lapset viettävät päivänsä mahdollisessa hoitopaikassaan.

Äidikepalvelu

Neuvolapalvelut

Tampereen alueen äitiysneuvolat palvelevat perhettä raskauden, synnytyksen ja lapsivuodeajan aikana. Äitiysneuvolan palvelut ovat maksuttomia tamperelaisille raskaana oleville ja lapsivuoteisille äideille sekä isille ja vastasyntyneille lapsille. Neuvoloissa pyritään ehkäisemään ja hoitamaan äidin ja lapsen terveyttä uhkaavia vaaroja, edistetään terveitä elämäntapoja ja vahvistetaan perheen sisäisiä ihmissuhteita. Neuvolat tarjoavat myös tietoa erilaisista yhteiskunnan palveluista (kuten äitiysavustus ja -raha, lastenvalvoja, perhetyön palvelut).

Lastenneuvolapalvelut on tarkoitettu alle kouluikäisille lapsille ja heidän perheilleen. Lapsen synnyttyä palvelut ovat saatavilla perheen kotikunnasta. Neuvolassa tuetaan perheitä kasvussa, varmistetaan lapsen terveellinen kasvu ja tunnistetaan mahdollisa esteitä lapsen kehitykselle. Lastenneuvontatyö on yksilöllistä, perhekeskeistä ja luottamuksellista. Vastaanotot ovat maksuttomia. Lastenneuvontapalveluiden sijainti määräytyy perheen asunalueen mukaan.

Tampereen kaupunki: äitiys- ja lastenneuvolat

Perheenlisäystä odottavan ABC

Tampereen perheneuvola palvelee Tampereella kirjoilla olevien opiskelijoiden perheitä muun muassa lapsen kehitykseen ja perheen vuorovaikutukseen liittyvissä haasteissa. Lasten asioissa palvelut on tarkoitettu alle 13-vuotiaille. Neuvolapalveluiden tarkoituksena on etsiä yhdessä perheen kanssa ratkaisuja huolenaiheisiin. Perheneuvolan palvelut ovat maksuttomia ja luottamuksellisia. Perheneuvolaan ei tarvita lähetettä, vaan asiakas voi itse ottaa yhteyttä neuvolaan hakiessaan apua.

Perheneuvola

Perheasioiden sovittelu

Perheneuvola tarjoaa sovitteluapua avio- tai avo-eroa miettiville pareille tai jo eronneille puolisoille, jotka päätyvät asumaan yhdessä. Sovittelu on vapaaehtoinen keskustelumahdollisuus, ja se on tarkoitettu tamperelaiselle perheelle, jossa on alle 18-vuotiaita lapsia. Palveluun voi hakeentua koko perhe, puolisot yhdessä tai yksinään. Perheasioiden sovittelussa voidaan myös sopia lasten tapaamisten järjestelyistä.

Nepsy-tukityö

Perheneuvolan Nepsy-tuki tarjoaa neuvoja ja palveluja lasten, nuorten ja perheiden neuropsykiatrisiin pulmatilanteisiin. Nepsy-tukityön palvelut on tarkoitettu kaikille alle 20-vuotiaille lapsille, nuorille, heidän perheilleen ja työntekijöille. Palveiluita ovat muun muassa elämänhallintaan keskittyvä Nepsy-valmennus, konsultaatiopalveluita ja perustiedon jakamista sekä ohjeistusta vanhemmille. Palvelut ovat luottamuksellisia, vapaaehtoisia ja maksuttomia. Palveluihin ei tarvita lähetettä, vaan ne voi tilata Nepsy-tukitiimiltä.

Nepsy-tukitiimin yhteystiedot

Leikkipaikat

Tampereella on useita leikkipaikkoja lapsien ja lapsenmielisten käyttöön. Leikkipaikat on jaettu varusteiden monipuolisuuden, alueen laajuuden sekä sijainnin perusteella lähileikkipaikkoihin ja alueleikkipaikkoihin. Lähileikkipaikat sijaitsevat usein korttelipuistoissa ja niissä on 0-12 -vuotiaille tarkoitettua perusleikkivälineistöä. Alueleikkipaikat sijaitsevat laajemmissa aluepuistoissa ja ovat sekä välineistöltään suurempia ja monipuolisempia. Niiden yhteydessä on eri-ikäisille tarkoitettuja pelikenttiä, kuntoiluvälineitä tai erityislajien harrastuspaikkoja.

Tampereen kesustan alueella keskeisiä leikkipaikkoja ovat muun muassa Koskipuistossa sijaitseva Pikku Kakkosen leikkipaikka, Näsinpuiston Tiitiäisen satupuisto ja Sorsapuiston leikkipaikka. Tammelantoria vastapäätä sijaitsee Emil Aaltosen leikkipaikka, josta löytyy myös liikunta- ja näköesteisille suunnattuja välineitä.

Tampereen kaupunki: Leikkipaikat

Leikkipaikat ja -kentät kartalla

Leikkipaikoilla sattuvien onnettomuuksien varalta Tampereen kaupungilla on olemassa omavalvontajärjestelmä, jota voi käyttää onnettomuusraportointiin. Omavalvonnan tarkoitus on parantaa leikkipaikkojen turvallisuutta ja yhtenäistää kunnossapidon käytäntöjä.

Omavalvontajärjestelmän tapauslomake