Suomen opiskelijaystävällisin kaupunki

Päihdeapu

Tampereella on olemassa erilaisia päidehuoltopalveluita eri tarkoitukseen. Päihdeapua tarvitsevien opiskelijoiden kannattaa ottaa ensisijaisesti yhteyttä opiskelijaterveydenhuoltoon, jossa avun tilanne voidaan arvioida ja ohjata opiskelija oikeantyyppisen avun piiriin.

YTHS

Tampereen kaupunki tarjoaa monipuolisia palveluja päihteiden tai huumeiden ongelmakäytön ehkäisemiseksi ja lopettamiseksi. Päihdeongelmaan apua hakeva voi ensimmäiseksi ottaa yhteyttä kunnan terveyden- tai sosiaalihuollon työntekijään. Asiakkaat, joiden pääpäihde on alkoholi, voivat myös itse ottaa suoraan yhteyttä Selviämis- ja katkaisuhoitoasemaan. Muissa päihdeongelmissa asiakkaat voivat hakeutua A-klinikalle. Palvelut ovat asiakkaalle maksuttomia. K-klinikkaa lukuunottamatta niihin voi hakeutua myös itse. Tampereen kaupungilla on myös matalan kynnyksen paikkoja, joihin voit hakeutua itsenäisesti ilman lähetettä tai ajanvarausta.

Tampereen kaupungin päihdepalvelut

A-klinikka

Huumehoidon avopalvelut Tampereella

Matalan kynnyksen paikat

Onko minulla päihdeongelma?

Oman päihderiippuvaisuuden arviointi on usein vaikeaa. Riippuvuuden arviointiin on kehitetty useita testejä, jotka on tarkoitettu itsearvioinnin avuksi. Niiden tulosten perusteella ei voida tehdä diagnooseja. Päideongelmaisen tai oireilevan opiskelijan onkin hyvä testin lisäksi ottaa yhteyttä yllä oleviin tahoihin lääketieteellisen arvioinnin saamiseksi.

Päihdelinkin testit ja laskurit