Suomen opiskelijaystävällisin kaupunki

Opiskelijoiden asumiskyselyn lahjakortit on arvottu

Opiskelijoiden asumiskyselyn lahjakortit on arvottu

Kiitämme kaikkia Tampereen korkeakoulujen opiskelijoiden asumistutkimuksen kyselyyn vastanneita opiskelijoita. Saimme vastauksia yli 2 600 opiskelijalta. Jokaisen korkeakoulun – TaY:n, TTY:n ja TAMK:n – kyselyyn vastanneiden opiskelijoiden kesken arvottiin 10 kappaletta Cityconin 50 euron kauppakeskuslahjakorttia. Onnittelemme voittajia! Kaikki 30 lahjakorttia on toimitettu arvonnan voittajille.

Tutkimuksen on tarkoitus valmistua ensi kesän kuluessa ja sen tuloksista tullaan tiedottamaan myöhemmin. Tutkimus tullaan julkaisemaan Tampereen kaupungin julkaisusarjassa ja se tulee saataville myös digitaalisessa muodossa. Tämän jälkeen tutkimuksen kyselyaineisto luovutetaan Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon (FSD) arkistoitavaksi sekä myöhempään tutkimuskäyttöön luovutettavaksi. Tutkimuksen tuloksia käytetään opiskelijoiden asumistilanteen kehittämiseen ja se tukee kaupungin ja opiskelijayhteisöjen kanssa sekä muussa laajassa yhteistyössä laadittua Tampereen Suomen opiskelijaystävällisin kaupunki -tavoiteohjelmaa.

Edellisen tutkimuksen raportti ”Tampereen korkeakouluopiskelijoiden asuminen 2011” löytyy Tampereen kaupungin sivuilta, ks. http://www.tampere.fi/tampereen-kaupunki/tietoa-tampereesta/tilastot-ja-tutkimukset/tilastot/aihealueittain/asuminen-ja-rakentaminen.html.

 

Lisätietoja:

Jussi Partanen

Tutkija, YTM                                                                   

Tampereen kaupunki

Puh. 040-708 1722

jussi.partanen3(a)gmail.com

 

Jarmo Lehtinen

Kehittämiskoordinaattori, YTL

Tampereen kaupunki

Puh. 050-433 3691

jarmo.lehtinen(a)tampere.fi